اینجا #فرانسه 🇫🇷 #شهرداری و #رفاه و #عدالت_اجتماعی 🔸بدون همراه، همینطور به حالت درازکشیده روی ویلچر، از خانه آمده بود میدان میوه و تره بار و خرید می کرد. در هر غرفه ارتفاع ویلچرش را تنظیم می کرد و میوه هایی که می خواست انتخاب می کرد. هر وقت هم که کارش تمام می شد، با نگاه به آینه بغل های ویلچر مجهزش، دنده عقب می گرفت و می رفت غرفه بعدی... ویدئوی زیر را ببینید 👇 🔹پیاده رو های اصولی و بدون پله و مانع و خاکی، رمپ های ورود به خیابان و آسانسورها و بالابرهای مخصوص در ایستگاه های مترو و... باعث می شود که حتی بدون سلامتی کامل هم، از همه چیز محروم نشوی! ** پی نوشت: ویدئو و متن این پیام از محتوای کانال @MojtabaInFrance گرفته شده است. 🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود ... @tick_idea https://t.me/tick_media/116

اینجا #فرانسه 🇫🇷
#شهرداری و #رفاه و #عدالت_اجتماعی

🔸بدون همراه، همینطور به حالت درازکشیده روی ویلچر، از خانه آمده بود میدان میوه و تره بار و خرید می کرد. در هر غرفه ارتفاع ویلچرش را تنظیم می کرد و میوه هایی که می خواست انتخاب می کرد. هر وقت هم که کارش تمام می شد، با نگاه به آینه بغل های ویلچر مجهزش، دنده عقب می گرفت و می رفت غرفه بعدی...
ویدئوی زیر را ببینید 👇

🔹پیاده رو های اصولی و بدون پله و مانع و خاکی، رمپ های ورود به خیابان و آسانسورها و بالابرهای مخصوص در ایستگاه های مترو و... باعث می شود که حتی بدون سلامتی کامل هم، از همه چیز محروم نشوی!

** پی نوشت: ویدئو و متن این پیام از محتوای کانال @MojtabaInFrance گرفته شده است.

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود ...
@tick_idea
https://t.me/tick_media/116