اینجا #آمریکا 🇺🇸 در یادها خواهید ماند... 🔹#تالیسین بیست و سه ساله بود و تازه از #دانشگاه در رشته #اقتصاد فارغ التحصیل شده بود. #ریکی اما به اندازه سن تالیسین در #ارتش خدمت کرده بود و حالا کارمند شهرداری بود و پدر چهار فرزند نوجوان. در پنجاه و سه سالگی داشت سعی می کرد که سیاستمدار بشه و در #انتخابات محلی بخش شرکت کرده بود. این دو نفر شباهتی با هم نداشتن، زندگی هاشون هم شبیه هم نبود، ولی دست روزگار، سرنوشت اونا رو در یک #قطار به هم گره زد، در همون قطاری که یک #نژادپرست داد و بیداد می کرد سر دو تا دختر #مسلمون، که آمریکا جای شما نیست و برید بیرون از این کشور. این دو نفر اما، در بزرگمردی و آزادگی شبیه بودن، صدای اعتراضشون رو بلند کردن و هر دو با ضربه های چاقوی اون مرد کشته شدن... فکر کردم اینجا برای چی خوبه اگر یادی از چنین آدمایی نشه؟!! سفرتون به خیر، در یادها خواهید موند... *پی نوشت اول : این متن با کمی تغییر نسبت به متن اصلی بازنشر شده است. نویسنده متن اصلی: #علی_فرنودیان (@Farnoudian) * پی نوشت دوم: راشل در حالی که اشک می ریزه می گه که در لحظه های آخر زندگی تالیسین صدای او را شنیدم که به سختی می گفت: "به اونا بگید، می خوام هر کسی که سوار این قطار بوده بدونه، که ما این دخترا رو دوست داریم". یکی دیگه از آمریکایی هایی که شاهد ماجرا بود هم می گفت: "اونا مظلومانه کشته شدن، اما چیزی که مهمه اینه که برچسب دیگه ای نزنن به این اتفاق، این قطعا یک حمله #تروریستی و #نژادپرستی بود، و نه هیچ چیز دیگه"... 🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود... @tick_idea

اینجا #آمریکا 🇺🇸
در یادها خواهید ماند...

🔹#تالیسین بیست و سه ساله بود و تازه از #دانشگاه در رشته #اقتصاد فارغ التحصیل شده بود. #ریکی اما به اندازه سن تالیسین در #ارتش خدمت کرده بود و حالا کارمند شهرداری بود و پدر چهار فرزند نوجوان. در پنجاه و سه سالگی داشت سعی می کرد که سیاستمدار بشه و در #انتخابات محلی بخش شرکت کرده بود. این دو نفر شباهتی با هم نداشتن، زندگی هاشون هم شبیه هم نبود، ولی دست روزگار، سرنوشت اونا رو در یک #قطار به هم گره زد، در همون قطاری که یک #نژادپرست داد و بیداد می کرد سر دو تا دختر #مسلمون، که آمریکا جای شما نیست و برید بیرون از این کشور. این دو نفر اما، در بزرگمردی و آزادگی شبیه بودن، صدای اعتراضشون رو بلند کردن و هر دو با ضربه های چاقوی اون مرد کشته شدن...
فکر کردم اینجا برای چی خوبه اگر یادی از چنین آدمایی نشه؟!! سفرتون به خیر، در یادها خواهید موند...

*پی نوشت اول : این متن با کمی تغییر نسبت به متن اصلی بازنشر شده است.
نویسنده متن اصلی: #علی_فرنودیان (@Farnoudian)

* پی نوشت دوم: راشل در حالی که اشک می ریزه می گه که در لحظه های آخر زندگی تالیسین صدای او را شنیدم که به سختی می گفت: "به اونا بگید، می خوام هر کسی که سوار این قطار بوده بدونه، که ما این دخترا رو دوست داریم". یکی دیگه از آمریکایی هایی که شاهد ماجرا بود هم می گفت: "اونا مظلومانه کشته شدن، اما چیزی که مهمه اینه که برچسب دیگه ای نزنن به این اتفاق، این قطعا یک حمله #تروریستی و #نژادپرستی بود، و نه هیچ چیز دیگه"...

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود...
@tick_idea