اینجا #انگلیس🇬🇧 "من #مسیحی هستم!" شاید فیلمی را که این روزها در فضای تلگرام از سخنان دکتر #کریس_هیور (#Chris_Hewer) -#محقق دینی در حوزه #اسلام و #مسیحیت - منتشر شده، دیده باشید (فیلم دو دقیقه ای در پست بعدی👇). 🔹سوال این است که با این توضیحات دقیق درباره امامی که #شیعه به آن معتقد است، آیا دکتر هیور واقعا مسیحی است؟!! برنامه های متعدد ضبط شده از او را دیدیم و پاسخ خودش را به این سوال پیدا کردیم. او می گوید: 🔹"از من خیلی سوال می شود که چطور شما که مسیحی هستید اینطور درباره امام منتظر (The Awaited) صحبت می کنید؟ آیا واقعا مسیحی هستید؟! راستش را بخواهید من نمی فهمم چطور این برایشان عجیب است. آنها درواقع از من می پرسند که آیا به عنوان یک مسیحی می توانم به #خدا ایمان کامل داشته باشم؟!! ایمان به #امام_زمان لازمه #ایمان به خدایی است که #مسیح معرفی می کند، چرا که برای داشتن چنین اعتقادی، اول باید باور کنم که خدا این قدرت را دارد که انسانی را این همه سال زنده نگه دارد، و من به عنوان یک مسیحی باور دارم به قدرت بی انتهای خدا. دوم اینکه اگر تعریف #امام را قبول کنیم - که امام انسانی است که خدا با دادن دانش و قدرت کافی، مسئولیت #هدایت انسان ها را در هر زمانی به او داده، باید خدا را غیر عادل (#unjust) بدانم تا بپذیرم که زمانی هست که امامی وجود ندارد، و من به عنوان یک مسیحی خدا را #عادل مطلق می دانم. من تنها برای شناخت بعضی از ویژگی های امام عصر هست که نیاز دارم به اسلام و مکتب شیعه رجوع کنم. من مسیحی هستم چنانکه از اسمم هم پیداست، و اعتقادات مسیحیت خودم را دارم، فقط گاهی توضیحاتی لازم دارم که اسلام و شیعه بیانشان کرده...". 🔻می توانید با استفاده از لینک زیر، #مصاحبه ای را که یکی از شبکه های شیعه با این فرد کرده است، نگاه کنید. او در این برنامه ۲۵ دقیقه ای به بخشی از گفته های بالا هم اشاره می کند. https://www.youtube.com/watch?v=I_T24jFWCJc 🔻میلاد حضرت مهدی (عج) بر شما مبارک باد. 🔷🔶روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود... @tick_idea

اینجا #انگلیس🇬🇧
"من #مسیحی هستم!"
شاید فیلمی را که این روزها در فضای تلگرام از سخنان دکتر #کریس_هیور (#Chris_Hewer) -#محقق دینی در حوزه #اسلام و #مسیحیت - منتشر شده، دیده باشید (فیلم دو دقیقه ای در پست بعدی👇).

🔹سوال این است که با این توضیحات دقیق درباره امامی که #شیعه به آن معتقد است، آیا دکتر هیور واقعا مسیحی است؟!! برنامه های متعدد ضبط شده از او را دیدیم و پاسخ خودش را به این سوال پیدا کردیم. او می گوید:

🔹"از من خیلی سوال می شود که چطور شما که مسیحی هستید اینطور درباره امام منتظر (The Awaited) صحبت می کنید؟ آیا واقعا مسیحی هستید؟!
راستش را بخواهید من نمی فهمم چطور این برایشان عجیب است. آنها درواقع از من می پرسند که آیا به عنوان یک مسیحی می توانم به #خدا ایمان کامل داشته باشم؟!! ایمان به #امام_زمان لازمه #ایمان به خدایی است که #مسیح معرفی می کند، چرا که برای داشتن چنین اعتقادی، اول باید باور کنم که خدا این قدرت را دارد که انسانی را این همه سال زنده نگه دارد، و من به عنوان یک مسیحی باور دارم به قدرت بی انتهای خدا. دوم اینکه اگر تعریف #امام را قبول کنیم - که امام انسانی است که خدا با دادن دانش و قدرت کافی، مسئولیت #هدایت انسان ها را در هر زمانی به او داده، باید خدا را غیر عادل (#unjust) بدانم تا بپذیرم که زمانی هست که امامی وجود ندارد، و من به عنوان یک مسیحی خدا را #عادل مطلق می دانم. من تنها برای شناخت بعضی از ویژگی های امام عصر هست که نیاز دارم به اسلام و مکتب شیعه رجوع کنم. من مسیحی هستم چنانکه از اسمم هم پیداست، و اعتقادات مسیحیت خودم را دارم، فقط گاهی توضیحاتی لازم دارم که اسلام و شیعه بیانشان کرده...".

🔻می توانید با استفاده از لینک زیر، #مصاحبه ای را که یکی از شبکه های شیعه با این فرد کرده است، نگاه کنید. او در این برنامه ۲۵ دقیقه ای به بخشی از گفته های بالا هم اشاره می کند.
https://www.youtube.com/watch?v=I_T24jFWCJc

🔻میلاد حضرت مهدی (عج) بر شما مبارک باد.


🔷🔶روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود...
@tick_idea
اینجا #انگلیس🇬🇧
"من #مسیحی هستم!"
شاید فیلمی را که این روزها در فضای تلگرام از سخنان دکتر #کریس_هیور (#Chris_Hewer) -#محقق دینی در حوزه #اسلام و #مسیحیت - منتشر شده، دیده باشید (فیلم دو دقیقه ای در پست بعدی👇).

🔹سوال این است که با این توضیحات دقیق درباره امامی که #شیعه به آن معتقد است، آیا دکتر هیور واقعا مسیحی است؟!! برنامه های متعدد ضبط شده از او را دیدیم و پاسخ خودش را به این سوال پیدا کردیم. او می گوید:

🔹"از من خیلی سوال می شود که چطور شما که مسیحی هستید اینطور درباره امام منتظر (The Awaited) صحبت می کنید؟ آیا واقعا مسیحی هستید؟!
راستش را بخواهید من نمی فهمم چطور این برایشان عجیب است. آنها درواقع از من می پرسند که آیا به عنوان یک مسیحی می توانم به #خدا ایمان کامل داشته باشم؟!! ایمان به #امام_زمان لازمه #ایمان به خدایی است که #مسیح معرفی می کند، چرا که برای داشتن چنین اعتقادی، اول باید باور کنم که خدا این قدرت را دارد که انسانی را این همه سال زنده نگه دارد، و من به عنوان یک مسیحی باور دارم به قدرت بی انتهای خدا. دوم اینکه اگر تعریف #امام را قبول کنیم - که امام انسانی است که خدا با دادن دانش و قدرت کافی، مسئولیت #هدایت انسان ها را در هر زمانی به او داده، باید خدا را غیر عادل (#unjust) بدانم تا بپذیرم که زمانی هست که امامی وجود ندارد، و من به عنوان یک مسیحی خدا را #عادل مطلق می دانم. من تنها برای شناخت بعضی از ویژگی های امام عصر هست که نیاز دارم به اسلام و مکتب شیعه رجوع کنم. من مسیحی هستم چنانکه از اسمم هم پیداست، و اعتقادات مسیحیت خودم را دارم، فقط گاهی توضیحاتی لازم دارم که اسلام و شیعه بیانشان کرده...".

🔻می توانید با استفاده از لینک زیر، #مصاحبه ای را که یکی از شبکه های شیعه با این فرد کرده است، نگاه کنید. او در این برنامه ۲۵ دقیقه ای به بخشی از گفته های بالا هم اشاره می کند.
https://www.youtube.com/watch?v=I_T24jFWCJc

🔻میلاد حضرت مهدی (عج) بر شما مبارک باد.


🔷🔶روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود...
@tick_idea
اینجا #انگلیس 🇬🇧
دکتر #کریس_هیور انگلیسی و #مسیحی است. (قبلا هم درباره او در این پست👆نوشته بودیم.) او می گوید درباره داستان کربلا و امام حسین شنیده و خوانده. و آنچه بیشتر از همه تحت تاثیر قرارش داده این بوده: "آدمی هست در کربلا به نام حر. شنیده ام او بوده که حسین را کشانده به بیابان کربلا. محاصره اش کرده و نه گذاشته برود، نه گذاشته برگردد. آب را هم بسته به روی او و خانواده و عزیزانش. شنیده ام که می آید و می گوید از کارش پشیمان شده، و وقتی می آید که مشخص بوده نتیجه عمل او، شهادت حسین خواهد بود و اسارت خانواده اش. و اینکه حسین حتی نمی گذارد شرمندگی او ادامه پیدا کند. با مهربانی و لحنی خودمانی به او می گوید که پیاده شو و بیا... برای من بزرگواری چنین شخصیتی ستودنی است. درک می کنم چرا شیعیان برای او عزاداری می کنند... البته من به عنوان یک مسیحی دیدگاه خودم را دارم، من عزاداری نمی کنم، اما معنای "ایمان" را از حسین یاد می گیرم، که صرفا نتیجه آنی کارم نیست که مهم است... برای من روز عاشورا مهم است، و می خواهم تا عمر دارم این روز را برای خودم زنده بدارم. باید حسین را از عراق و اسلام و شیعه بیاوریم بیرون. به نظرم ما به عنوان یک جامعه بشری تاریخی داریم ، که #عاشورا و #کربلا نقطه مهمی در آنست. و باید آن را زنده نگه داریم."

** پی نوشت:‌ این صحبت ها را می توانید در ویدئویی که در لینک زیر گذاشته شده، از زبان خود او بشنوید.
https://www.youtube.com/watch?v=bNEoe5hkxlI

▪️▪️ روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود ...
@tick_idea