#والدین_هلی‌کوپتری و #کودکان_مادام‌العمر #فرهنگ_عمومی اینجا #کانادا 🇨🇦 🔸دستگاه کپی #شرکت خوب کار نمی‌کرد. #منشی درحالی‌که از این امر عصبانی بود، می‌گفت که باید به پدرش اطلاع دهد که دستگاه‌هایی که اخیراً تولید می‌کند، کیفیت خوبی ندارند. با تعجب از منشی سؤال کردم که "مگر #پدر شما تولیدکننده این دستگاه‌هاست؟!" و جواب آری بود. پرسیدم: "اگر پدر شما این‌قدر وضع مالی‌اش خوب است چرا شما در این شرکت منشی هستید؟! آیا با پدرتان قهرید؟!" منشی متوجه سؤالم نمی‌شود. درواقع ارتباط #ثروت پدرش و #شغل خودش را درک نمی‌کند. بالاخره پس از توضیحات، منشی می‌گوید: "می‌خواهم طعم #استقلال را به معنای واقعی کلمه بچشم. ثروت پدرم مربوط به زحمات پدرم است و من باید برای کسب ثروت خودم، خودم زحمت بکشم." اینجا #ایران 🇮🇷 🔸#کارمند یکی از سازمان‌های دولتی است. یک سال قبل #عروسی مفصلی برای پسرش گرفت و #آپارتمان کوچکی نيز در #تهران برایش خرید. خودش می‌گوید گوشت و مرغ خانه پسرش را هم تأمین می‌کند تا اوایل زندگی دچار مشقت نشود. از او دلیل این حمایت‌ها را می‌پرسم. بعد از بیان مقدمه‌ای درباره #وظایف_پدری، می‌گوید باجناقش نیز چنین حمایت‌هایی از فرزندش داشته است و اگر او چنین نمی‌کرد، این احساس را داشت که حق پدری را در قبال پسرش بجا نیاورده است. آشنای دیگری هم می‌شناسم که ... و حتما شما هم می‌شناسید: کسانی که اینطور برای فرزندانشان مایه می گذارند. و کسانی که به هر دلیل، حمایت‌های اینچنینی نمی کنند، و فرزندانشان با نگاه به دیگران، از والدین خود #توقع دارند و فکر می کنند آنها در حقشان کم گذاشته اند... 🔹بعضی #جامعه_شناسان این والدین را « والدین هلی کوپتری» می‌نامند. والدینی که برای ارائه امداد و نجات هرلحظه بالای سر فرزندانشان دور می‌زنند. صرف نظر از شرایط جامعه که باعث این رویکردها می شود، آیا فرزندان والدین هلی کوپتری #طعم_واقعی_استقلال را خواهند چشید؟ آینده جامعه‌ای که شاهد « والدین دائم‌البانک » و «کودکان مادام‌العمر» است چه خواهد بود؟ روایت از #فردین_علیخواه ( @fardinalikhah) ** پی نوشت: دوست خوبمان دکتر علیخواه، در این مورد تحلیل جامعه‌شناسانه‌ای هم ارائه کرده اند، که در صورت تمایل می توانید به کانال ایشان مراجعه کرده و بخوانید. 🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود... @tick_idea

#والدین_هلی‌کوپتری و #کودکان_مادام‌العمر #فرهنگ_عمومی

اینجا #کانادا 🇨🇦

🔸دستگاه کپی #شرکت خوب کار نمی‌کرد. #منشی درحالی‌که از این امر عصبانی بود، می‌گفت که باید به پدرش اطلاع دهد که دستگاه‌هایی که اخیراً تولید می‌کند، کیفیت خوبی ندارند. با تعجب از منشی سؤال کردم که "مگر #پدر شما تولیدکننده این دستگاه‌هاست؟!" و جواب آری بود. پرسیدم: "اگر پدر شما این‌قدر وضع مالی‌اش خوب است چرا شما در این شرکت منشی هستید؟! آیا با پدرتان قهرید؟!" منشی متوجه سؤالم نمی‌شود. درواقع ارتباط #ثروت پدرش و #شغل خودش را درک نمی‌کند. بالاخره پس از توضیحات، منشی می‌گوید: "می‌خواهم طعم #استقلال را به معنای واقعی کلمه بچشم. ثروت پدرم مربوط به زحمات پدرم است و من باید برای کسب ثروت خودم، خودم زحمت بکشم."

اینجا #ایران 🇮🇷

🔸#کارمند یکی از سازمان‌های دولتی است. یک سال قبل #عروسی مفصلی برای پسرش گرفت و #آپارتمان کوچکی نيز در #تهران برایش خرید. خودش می‌گوید گوشت و مرغ خانه پسرش را هم تأمین می‌کند تا اوایل زندگی دچار مشقت نشود. از او دلیل این حمایت‌ها را می‌پرسم. بعد از بیان مقدمه‌ای درباره #وظایف_پدری، می‌گوید باجناقش نیز چنین حمایت‌هایی از فرزندش داشته است و اگر او چنین نمی‌کرد، این احساس را داشت که حق پدری را در قبال پسرش بجا نیاورده است.
آشنای دیگری هم می‌شناسم که ... و حتما شما هم می‌شناسید: کسانی که اینطور برای فرزندانشان مایه می گذارند. و کسانی که به هر دلیل، حمایت‌های اینچنینی نمی کنند، و فرزندانشان با نگاه به دیگران، از والدین خود #توقع دارند و فکر می کنند آنها در حقشان کم گذاشته اند...

🔹بعضی #جامعه_شناسان این والدین را « والدین هلی کوپتری» می‌نامند. والدینی که برای ارائه امداد و نجات هرلحظه بالای سر فرزندانشان دور می‌زنند. صرف نظر از شرایط جامعه که باعث این رویکردها می شود، آیا فرزندان والدین هلی کوپتری #طعم_واقعی_استقلال را خواهند چشید؟ آینده جامعه‌ای که شاهد « والدین دائم‌البانک » و «کودکان مادام‌العمر» است چه خواهد بود؟

روایت از #فردین_علیخواه ( @fardinalikhah)
** پی نوشت: دوست خوبمان دکتر علیخواه، در این مورد تحلیل جامعه‌شناسانه‌ای هم ارائه کرده اند، که در صورت تمایل می توانید به کانال ایشان مراجعه کرده و بخوانید.

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود...
@tick_idea