اینجا #آلمان 🇩🇪 #فرهنگ_کار #امنیت 🔸در کلاس کمک های اولیه برای گرفتن گواهینامه #رانندگی، هم گروهی ام برای تمرینات عملی یک آقای حداقل پنجاه ساله از مدیران شرکت #زیمنس بود. برایم سوال شد که آیا کسی با سن و موقعیت او ممکن است #گواهینامه نداشته باشد؟! برایم گفت که طبق استانداردهای سلامت و امنیت کاری در آلمان، همه #سازمان ها نمایندگانی را به صورت دوره ای برای شرکت در دوره های مربوط به #امنیت_در_محیط_کاری می فرستند و موظفند همواره این دانش را به روز نگه دارند و از تسلط نمایندگانشان بر اجرای عملی این استانداردها در زمان #بحران اطمینان حاصل کنند. یکی از این دوره ها کمک های اولیه است که او مسئول شرکت در آن است. روایت از #زهرا 🔻ادامه دارد... 🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود... @tick_idea

اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ_کار #امنیت

🔸در کلاس کمک های اولیه برای گرفتن گواهینامه #رانندگی، هم گروهی ام برای تمرینات عملی یک آقای حداقل پنجاه ساله از مدیران شرکت #زیمنس بود. برایم سوال شد که آیا کسی با سن و موقعیت او ممکن است #گواهینامه نداشته باشد؟! برایم گفت که طبق استانداردهای سلامت و امنیت کاری در آلمان، همه #سازمان ها نمایندگانی را به صورت دوره ای برای شرکت در دوره های مربوط به #امنیت_در_محیط_کاری می فرستند و موظفند همواره این دانش را به روز نگه دارند و از تسلط نمایندگانشان بر اجرای عملی این استانداردها در زمان #بحران اطمینان حاصل کنند. یکی از این دوره ها کمک های اولیه است که او مسئول شرکت در آن است.

روایت از #زهرا

🔻ادامه دارد...

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود...
@tick_idea