اینجا #آلمان 🇩🇪 🔸به فروشگاه #ودافون رفته بودیم برای خرید سیمکارت. نگهبان #فروشگاه مردی #افغان بود. وقتی فهمید آلمانی خوب بلد نیستیم سعی کرد به ما کمک کند. برای بستن قرارداد از ما #پاسپورت خواستند، که به دست آن مرد افغان دادیم. پاسپورت های ما را گرفت با نگاهی پر از #حسرت (به معنی دقیق کلمه)‌ به آن نگاه کرد و در حالی که انگار با خودش حرف می زد،‌ آرام رویش را خواند:‌ جمهوری اسلامی ایران. بعد نگاهی به ما انداخت و با لبخندی کمرنگ و تلخ گفت: ایران هر چند سال هم که موندیم بهمون از اینا ندادن! گفتیم:‌ حالا که حتما آلمانی اش را دارید! در حالی که همچنان نگاهش به جلد پاسپورت ما بود، آرام گفت: بله!... 🔸شبیه کودکی که مدت ها حسرت ماشین پلاستیکی و نه چندان به درد بخوری را کشیده و هرگز به آن نرسیده. حالا در بزرگسالی ماشینی بهتر با امکاناتی بیشتر را سوار شده، اما همچنان به #اسباب_بازی کودکانی که آن ماشین پلاستیکی را دارند با حسرت نگاه می کند. * پی نوشت: منظور از "اسباب بازی نه چندان به درد بخور" صرفا این است که پاسپورت ایرانی محدودیت های زیادی دارد و پاسپورت آلمانی آزادی بیشتری در سفر کردن ها و... فراهم می کند. روایت از #همسفر 🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود ... @tick_idea

اینجا #آلمان 🇩🇪

🔸به فروشگاه #ودافون رفته بودیم برای خرید سیمکارت. نگهبان #فروشگاه مردی #افغان بود. وقتی فهمید آلمانی خوب بلد نیستیم سعی کرد به ما کمک کند. برای بستن قرارداد از ما #پاسپورت خواستند، که به دست آن مرد افغان دادیم. پاسپورت های ما را گرفت با نگاهی پر از #حسرت (به معنی دقیق کلمه)‌ به آن نگاه کرد و در حالی که انگار با خودش حرف می زد،‌ آرام رویش را خواند:‌ جمهوری اسلامی ایران. بعد نگاهی به ما انداخت و با لبخندی کمرنگ و تلخ گفت: ایران هر چند سال هم که موندیم بهمون از اینا ندادن! گفتیم:‌ حالا که حتما آلمانی اش را دارید! در حالی که همچنان نگاهش به جلد پاسپورت ما بود، آرام گفت: بله!...

🔸شبیه کودکی که مدت ها حسرت ماشین پلاستیکی و نه چندان به درد بخوری را کشیده و هرگز به آن نرسیده. حالا در بزرگسالی ماشینی بهتر با امکاناتی بیشتر را سوار شده، اما همچنان به #اسباب_بازی کودکانی که آن ماشین پلاستیکی را دارند با حسرت نگاه می کند.

* پی نوشت: منظور از "اسباب بازی نه چندان به درد بخور" صرفا این است که پاسپورت ایرانی محدودیت های زیادی دارد و پاسپورت آلمانی آزادی بیشتری در سفر کردن ها و... فراهم می کند.

روایت از #همسفر


🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود ...
@tick_idea