اینجا #آلمان 🇩🇪 #فرهنگ_عمومی 💢 کلاس شناخت #فرهنگ آلمان - دانشگاه #بمبرگ - قسمت اول 🔷 در بعضی از #دانشگاه های آلمان، چند جلسه کلاس برگزار می کنند مخصوص #دانشجویان خارجی، با عنوان "شناخت بهتر فرهنگ آلمان و ارتباط برقرار کردن با آلمانی ها". خانم کرستین زومر (Kerstin Sommer) که از موسسه DAAD مدرک ارتباطات بین فرهنگی دارد، مسئول برگزاری این کلاس ها در چند دانشگاه آلمانی است. به نقل از ایشان، مطالبی را درباره فرهنگ آلمانی ها بیان می کنیم: 🔹در فرهنگ آلمان، نتیجه مهم است و شرایطی که منجر به نتیجه خاصی می شود، چندان اهمیت ندارد (Low-context Culture). آنها در ارتباطاتشان با بیشتر افراد، به دنبال تبادل اطلاعات هستند، نه ساختن رابطه و ایجاد شرایط صمیمیت(Task-oriented). خانم زومر به عنوان مثال می گفتند که: 🔹وقتی در یک مهمانی، من از شما سوال می کنم چای میل دارید یا نه، اگر صرفا بگویید "نه"، کاملا کافی است و اصلا بی ادبی محسوب نمی شود! اگر رابطه تان با من کمی رسمی باشد، بهتر است بگویید "نه متشکرم". اما هر جمله اضافی که در بیان علت رد این تعارف من بگویید، مثلا اینکه نیم ساعت پیش چای نوشیده اید یا... از نظر من اضافی است و تعجب می کنم از توضیح اضافی شما! با نه گفتن شما، من اطلاعاتی که می خواستم به دست آوردم و فقط به این فکر می کنم که به سراغ گرفتن این اطلاعات از نفر بعدی بروم! 🔸خانم زومر گفت: البته من وقتی با فرهنگ های دیگر ارتباط پیدا کردم، متوجه شدم که چقدر این اطلاعات-محور بودن ارتباطات ما، از صمیمت ها کم کرده و چقدر در فرهنگ های دیگر، احساس بهتری دارم. می دانم در آن نوع ارتباط، زندگی می تواند شادتر باشد، اما نمی توانم خودم را تغییر دهم، چون فکر می کنم از کارایی ارتباط کاسته می شود و برایم سخت است. 🔻ادامه دارد... 🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است... @tick_idea

اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ_عمومی
💢 کلاس شناخت #فرهنگ آلمان - دانشگاه #بمبرگ - قسمت اول

🔷 در بعضی از #دانشگاه های آلمان، چند جلسه کلاس برگزار می کنند مخصوص #دانشجویان خارجی، با عنوان "شناخت بهتر فرهنگ آلمان و ارتباط برقرار کردن با آلمانی ها". خانم کرستین زومر (Kerstin Sommer) که از موسسه DAAD مدرک ارتباطات بین فرهنگی دارد، مسئول برگزاری این کلاس ها در چند دانشگاه آلمانی است. به نقل از ایشان، مطالبی را درباره فرهنگ آلمانی ها بیان می کنیم:
🔹در فرهنگ آلمان، نتیجه مهم است و شرایطی که منجر به نتیجه خاصی می شود، چندان اهمیت ندارد (Low-context Culture). آنها در ارتباطاتشان با بیشتر افراد، به دنبال تبادل اطلاعات هستند، نه ساختن رابطه و ایجاد شرایط صمیمیت(Task-oriented).
خانم زومر به عنوان مثال می گفتند که:
🔹وقتی در یک مهمانی، من از شما سوال می کنم چای میل دارید یا نه، اگر صرفا بگویید "نه"، کاملا کافی است و اصلا بی ادبی محسوب نمی شود! اگر رابطه تان با من کمی رسمی باشد، بهتر است بگویید "نه متشکرم". اما هر جمله اضافی که در بیان علت رد این تعارف من بگویید، مثلا اینکه نیم ساعت پیش چای نوشیده اید یا... از نظر من اضافی است و تعجب می کنم از توضیح اضافی شما! با نه گفتن شما، من اطلاعاتی که می خواستم به دست آوردم و فقط به این فکر می کنم که به سراغ گرفتن این اطلاعات از نفر بعدی بروم!

🔸خانم زومر گفت: البته من وقتی با فرهنگ های دیگر ارتباط پیدا کردم، متوجه شدم که چقدر این اطلاعات-محور بودن ارتباطات ما، از صمیمت ها کم کرده و چقدر در فرهنگ های دیگر، احساس بهتری دارم. می دانم در آن نوع ارتباط، زندگی می تواند شادتر باشد، اما نمی توانم خودم را تغییر دهم، چون فکر می کنم از کارایی ارتباط کاسته می شود و برایم سخت است.

🔻ادامه دارد...


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ_عمومی
💢 کلاس شناخت #فرهنگ آلمان - دانشگاه #بمبرگ - قسمت اول

🔷 در بعضی از #دانشگاه های آلمان، چند جلسه کلاس برگزار می کنند مخصوص #دانشجویان خارجی، با عنوان "شناخت بهتر فرهنگ آلمان و ارتباط برقرار کردن با آلمانی ها". خانم کرستین زومر (Kerstin Sommer) که از موسسه DAAD مدرک ارتباطات بین فرهنگی دارد، مسئول برگزاری این کلاس ها در چند دانشگاه آلمانی است. به نقل از ایشان، مطالبی را درباره فرهنگ آلمانی ها بیان می کنیم:
🔹در فرهنگ آلمان، نتیجه مهم است و شرایطی که منجر به نتیجه خاصی می شود، چندان اهمیت ندارد (Low-context Culture). آنها در ارتباطاتشان با بیشتر افراد، به دنبال تبادل اطلاعات هستند، نه ساختن رابطه و ایجاد شرایط صمیمیت(Task-oriented).
خانم زومر به عنوان مثال می گفتند که:
🔹وقتی در یک مهمانی، من از شما سوال می کنم چای میل دارید یا نه، اگر صرفا بگویید "نه"، کاملا کافی است و اصلا بی ادبی محسوب نمی شود! اگر رابطه تان با من کمی رسمی باشد، بهتر است بگویید "نه متشکرم". اما هر جمله اضافی که در بیان علت رد این تعارف من بگویید، مثلا اینکه نیم ساعت پیش چای نوشیده اید یا... از نظر من اضافی است و تعجب می کنم از توضیح اضافی شما! با نه گفتن شما، من اطلاعاتی که می خواستم به دست آوردم و فقط به این فکر می کنم که به سراغ گرفتن این اطلاعات از نفر بعدی بروم!

🔸خانم زومر گفت: البته من وقتی با فرهنگ های دیگر ارتباط پیدا کردم، متوجه شدم که چقدر این اطلاعات-محور بودن ارتباطات ما، از صمیمت ها کم کرده و چقدر در فرهنگ های دیگر، احساس بهتری دارم. می دانم در آن نوع ارتباط، زندگی می تواند شادتر باشد، اما نمی توانم خودم را تغییر دهم، چون فکر می کنم از کارایی ارتباط کاسته می شود و برایم سخت است.

🔻ادامه دارد...


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ_عمومی
💢 کلاس شناخت #فرهنگ آلمان - دانشگاه #بمبرگ - قسمت دوم (قسمت اول👆)

🔹در فرهنگ مردم آلمان، وقتی به فردی که دوست "صمیمی" شما نیست زنگ می زنید، کاملا عادی و پسندیده هست که بگویید "سلام، من فلانی ام" و بلافاصله بعد از شنیدن جواب سلامش، کارتان را بگویید. و کاملا عادی است که او بگوید "باشه"، خداحافظی کند و منتظر هیچ حرف دیگری نشود و گوشی را بگذارد. آلمانی ها فقط زمانی حال یکدیگر را می پرسند که جواب فرد برایشان مهم باشد. از نظر آلمانی ها اینکه حال فرد را بپرسی، اما نوع رابطه ات با او طوری باشد که انتظار شنیدن جوابی به جز "خوبم" نداری، اصلا عادی نیست. نمی پرسند و اگر شما بپرسید تعجب می کنند.

🔸روایت از #روشنا:
برای تغییر زمان کلاس #رانندگی، با مربی ام تماس گرفتم و به رسم عادت سلام کردم و حالش را پرسیدم، سکوت عجیبی کرد و گفت "خوبم، چطور مگه؟!! " بعدا که این موضوع را برای دو دوست آلمانی ام تعریف کردم، قبل از اینکه از عکس العمل مربی ام حرف بزنم، با تعجب و خنده گفتند "حالش را پرسیدی؟!!؟ چرا؟!!! "...

🔻ادامه دارد...

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ_عمومی
💢 کلاس شناخت #فرهنگ آلمان - دانشگاه #بمبرگ - قسمت دوم (قسمت اول👆)

🔹در فرهنگ مردم آلمان، وقتی به فردی که دوست "صمیمی" شما نیست زنگ می زنید، کاملا عادی و پسندیده هست که بگویید "سلام، من فلانی ام" و بلافاصله بعد از شنیدن جواب سلامش، کارتان را بگویید. و کاملا عادی است که او بگوید "باشه"، خداحافظی کند و منتظر هیچ حرف دیگری نشود و گوشی را بگذارد. آلمانی ها فقط زمانی حال یکدیگر را می پرسند که جواب فرد برایشان مهم باشد. از نظر آلمانی ها اینکه حال فرد را بپرسی، اما نوع رابطه ات با او طوری باشد که انتظار شنیدن جوابی به جز "خوبم" نداری، اصلا عادی نیست. نمی پرسند و اگر شما بپرسید تعجب می کنند.

🔸روایت از #روشنا:
برای تغییر زمان کلاس #رانندگی، با مربی ام تماس گرفتم و به رسم عادت سلام کردم و حالش را پرسیدم، سکوت عجیبی کرد و گفت "خوبم، چطور مگه؟!! " بعدا که این موضوع را برای دو دوست آلمانی ام تعریف کردم، قبل از اینکه از عکس العمل مربی ام حرف بزنم، با تعجب و خنده گفتند "حالش را پرسیدی؟!!؟ چرا؟!!! "...

🔻ادامه دارد...

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ_عمومی
💢 کلاس شناخت #فرهنگ آلمان - دانشگاه #بمبرگ - قسمت سوم (قسمت دوم👆)

🔹"اگر بخواهیم فرهنگ عمومی مردم در کشورهای مختلف را از لحاظ ریسک پذیر یا ریسک گریز بودن در طیف های ده تایی قرار دهیم، به آلمانی ها می توان از لحاظ ریسک گریز بودن، نمره ۱۰ داد. آنها در روابط اجتماعی خود، اصلا دوست ندارند در شرایط پیش بینی نشده قرار بگیرند و به شدت از آن دوری می کنند." این ویژگی فرهنگی که خانم زومر به آن اشاره می کند، زیربنای اصلی "سیستم قانونی سفت و سخت" و نیز "صنعت #بیمه بزرگ و پیچیده" در آلمان است:

🔸سیستم قانونی سفت و سخت و غنی: در آلمان "با هم کنار بیایید و به توافق برسید" عبارت چندان معناداری نیست! قانون هایی پر از بندهای "اگر...، آنگاه..." هستند که روابط بین همسایه ها، استاد و دانشجو، کارمند و مدیر، و... را تنظیم می کنند. مواردی که #قانون در مورد آنها حرفی نزده باشد، آنقدر کم و بی اهمیت است که "کنار آمدن" کار چندان سختی به نظر نمی رسد.

🔸صنعت بیمه، بزرگ و پیچیده: به عنوان یک ایرانی، وقتی با پیشنهادات شرکت بیمه آلمانی مواجه می شوید، تعجب می کنید و از خودتان می پرسید "واقعا آلمانی ها حاضرند برای دوری از تمام این #ریسک ها هزینه ماهیانه بدهند؟!!" احتمالا شما ترجیح میدهید خیلی از این موارد را به دست تقدیر بسپارید!

🔻از #سیستم_قانونی و بسته های پیشنهادی در #صنعت_بیمه آلمان موارد جالبی را برایتان خواهیم گفت...

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود ...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ_عمومی
💢 کلاس شناخت #فرهنگ آلمان - دانشگاه #بمبرگ - قسمت سوم (قسمت دوم👆)

🔹"اگر بخواهیم فرهنگ عمومی مردم در کشورهای مختلف را از لحاظ ریسک پذیر یا ریسک گریز بودن در طیف های ده تایی قرار دهیم، به آلمانی ها می توان از لحاظ ریسک گریز بودن، نمره ۱۰ داد. آنها در روابط اجتماعی خود، اصلا دوست ندارند در شرایط پیش بینی نشده قرار بگیرند و به شدت از آن دوری می کنند." این ویژگی فرهنگی که خانم زومر به آن اشاره می کند، زیربنای اصلی "سیستم قانونی سفت و سخت" و نیز "صنعت #بیمه بزرگ و پیچیده" در آلمان است:

🔸سیستم قانونی سفت و سخت و غنی: در آلمان "با هم کنار بیایید و به توافق برسید" عبارت چندان معناداری نیست! قانون هایی پر از بندهای "اگر...، آنگاه..." هستند که روابط بین همسایه ها، استاد و دانشجو، کارمند و مدیر، و... را تنظیم می کنند. مواردی که #قانون در مورد آنها حرفی نزده باشد، آنقدر کم و بی اهمیت است که "کنار آمدن" کار چندان سختی به نظر نمی رسد.

🔸صنعت بیمه، بزرگ و پیچیده: به عنوان یک ایرانی، وقتی با پیشنهادات شرکت بیمه آلمانی مواجه می شوید، تعجب می کنید و از خودتان می پرسید "واقعا آلمانی ها حاضرند برای دوری از تمام این #ریسک ها هزینه ماهیانه بدهند؟!!" احتمالا شما ترجیح میدهید خیلی از این موارد را به دست تقدیر بسپارید!

🔻از #سیستم_قانونی و بسته های پیشنهادی در #صنعت_بیمه آلمان موارد جالبی را برایتان خواهیم گفت...

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود ...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#سیستم_قانونی

در این پست 👆از #ریسک_گریز بودن آلمانی ها نوشتیم. و اینکه منجر شده به یک سیستم قانونی سفت و سخت و پر از "اگر... آنگاه...". هرچند که در بسیاری از موارد، این مساله #نظم خوبی را حکمفرما کرده، اما توجه کنید که:

🔹ندانستن #قانون در آلمان، می تواند نقطه ضعف مهمی باشد: اصلا تعجب نکنید اگر یک سازمان یا شرکت حتی دولتی، بخواهد از عدم آگاهی و تسلط شما به قوانین، سوء استفاده کند. ممکن است بی جهت هر ماه پول اضافی برای #بیمه بدهید، بی جهت مجبور شوید حساب بانکی تان را ببندید یا... .

🔹مردم آلمان برای تنظیم روابط خود، بیش از حد به این #قوانین اتکا دارند: وقتی قانون حرفی برای گفتن داشته باشد، "ملاحظه دیگران را کردن" چندان برایشان معنا ندارد. مثلا اگر در مکان های باز سیگار کشیدن قانونی است، کمتر پیش می آید که افراد #ملاحظه شما را بکنند و نزدیک شما مثلا در ایستگاه اتوبوس، #سیگار نکشند. حتی اگر ببینند که معذب هستید و به خاطر باران مجبورید که همانجا بایستید! البته که ما از "همه" حرف نمی زنیم: "خیلی وقت ها" ملاحظه ای وجود ندارد.

🔻از من اگر بپرسید، در مورد دوم علت را بد بودن و یا خوب بودن آدم ها نمی دانم، ریشه های #فرهنگ در این موارد خیلی بارز است، که به آنها اشاره خواهیم کرد...🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود ...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ_عمومی
💢 کلاس شناخت #فرهنگ آلمان - دانشگاه #بمبرگ - قسمت سوم (قسمت دوم👆)

🔹"اگر بخواهیم فرهنگ عمومی مردم در کشورهای مختلف را از لحاظ ریسک پذیر یا ریسک گریز بودن در طیف های ده تایی قرار دهیم، به آلمانی ها می توان از لحاظ ریسک گریز بودن، نمره ۱۰ داد. آنها در روابط اجتماعی خود، اصلا دوست ندارند در شرایط پیش بینی نشده قرار بگیرند و به شدت از آن دوری می کنند." این ویژگی فرهنگی که خانم زومر به آن اشاره می کند، زیربنای اصلی "سیستم قانونی سفت و سخت" و نیز "صنعت #بیمه بزرگ و پیچیده" در آلمان است:

🔸سیستم قانونی سفت و سخت و غنی: در آلمان "با هم کنار بیایید و به توافق برسید" عبارت چندان معناداری نیست! قانون هایی پر از بندهای "اگر...، آنگاه..." هستند که روابط بین همسایه ها، استاد و دانشجو، کارمند و مدیر، و... را تنظیم می کنند. مواردی که #قانون در مورد آنها حرفی نزده باشد، آنقدر کم و بی اهمیت است که "کنار آمدن" کار چندان سختی به نظر نمی رسد.

🔸صنعت بیمه، بزرگ و پیچیده: به عنوان یک ایرانی، وقتی با پیشنهادات شرکت بیمه آلمانی مواجه می شوید، تعجب می کنید و از خودتان می پرسید "واقعا آلمانی ها حاضرند برای دوری از تمام این #ریسک ها هزینه ماهیانه بدهند؟!!" احتمالا شما ترجیح میدهید خیلی از این موارد را به دست تقدیر بسپارید!

🔻از #سیستم_قانونی و بسته های پیشنهادی در #صنعت_بیمه آلمان موارد جالبی را برایتان خواهیم گفت...

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود ...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ_عمومی #تعامل #فاصله #حریم_شخصی
💢 کلاس شناخت #فرهنگ آلمان - دانشگاه #بمبرگ - قسمت چهارم (قسمت سوم👆)

🔹طبق گفته خانم #زومر در کلاس مخصوص دانشجویان اینترنشنال، فاصله‌ای که آلمانی ها ترجیح می دهند در هنگام تعامل با دیگران داشته باشند، به طور متوسط بیشتر از بسیاری از #فرهنگ های دیگر است.

🔸در صورتی که فرد غریبه باشد (مانند استادی که بار اول او را در یک کنفرانس می بینید، همکاران یا استادانی که با آنها در حد سلام کردن تعامل دارید، فروشنده مغازه، یا...) "حداقل یک متر" از او فاصله بگیرید. به طوری که اگر او دستش را کاملا دراز کند، با شما برخورد نکند. در غیر اینصورت به احتمال زیاد، او را معذب خواهید کرد.

🔸بین "شصت سانتی متر تا یک متر" از دوستان همرده اما غیرصمیمی، یا افراد غیرهمرده، اما صمیمی (مثل استاد سوپروایزر) فاصله بگیرید.

🔸فاصله "کمتر از شصت سانتی متر" فقط مخصوص اعضای #خانواده، #بستگان و #دوستان_صمیمی است.

🔸اگر دیدید که در حین صحبت و تعامل با یک فرد آلمانی، او به عقب قدم برمی‌دارد، بدانید که این رفتار او ناخودآگاه است، نرنجید و سعی کنید خودتان کمی فاصله را بیشتر کنید تا او نگران رنجاندن شما با تکرار این کار نباشد.

🔸آلمانی ها در تعامل با #ایتالیایی ها، #اسپانیایی ها، مردم #آمریکای_لاتین و #ایالات_متحده، معمولا احساس راحتی نمی کنند و و سعی می‌کنند فاصله بیشتری بگیرند.

🔸در مورد #ایرانی ها، بستگی دارد به همجنس بودن یا نبودن دو طرف: فاصله ای که ما ایرانی ها از همجنس ها نگه می داریم کمتر از آلمانی هاست. یعنی اگر طبق فرهنگ خودتان رفتار کنید، احتمالا دوستان همجنس خود را معذب می کنید. اما فاصله ای که ما با غیرهمجنس حفظ می کنیم، عموماً بیشتر است از حریمی که آنها نگه می دارند و در این مورد احتمالا آنها شما را معذب خواهند کرد. در این صورت، احتمالا هیچ ناراحت نمی شوند اگر به آنها درباره این تفاوت فرهنگی توضیح دهید و بخواهید مطابق نظر شما رفتار کنند، چون خودشان بارها در تعامل با فرهنگ های دیگر، احساس مشابهی را تجربه کرده اند.


🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود ...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ_عمومی
💢 کلاس شناخت #فرهنگ آلمان - دانشگاه #بمبرگ - قسمت سوم (قسمت دوم👆)

🔹"اگر بخواهیم فرهنگ عمومی مردم در کشورهای مختلف را از لحاظ ریسک پذیر یا ریسک گریز بودن در طیف های ده تایی قرار دهیم، به آلمانی ها می توان از لحاظ ریسک گریز بودن، نمره ۱۰ داد. آنها در روابط اجتماعی خود، اصلا دوست ندارند در شرایط پیش بینی نشده قرار بگیرند و به شدت از آن دوری می کنند." این ویژگی فرهنگی که خانم زومر به آن اشاره می کند، زیربنای اصلی "سیستم قانونی سفت و سخت" و نیز "صنعت #بیمه بزرگ و پیچیده" در آلمان است:

🔸سیستم قانونی سفت و سخت و غنی: در آلمان "با هم کنار بیایید و به توافق برسید" عبارت چندان معناداری نیست! قانون هایی پر از بندهای "اگر...، آنگاه..." هستند که روابط بین همسایه ها، استاد و دانشجو، کارمند و مدیر، و... را تنظیم می کنند. مواردی که #قانون در مورد آنها حرفی نزده باشد، آنقدر کم و بی اهمیت است که "کنار آمدن" کار چندان سختی به نظر نمی رسد.

🔸صنعت بیمه، بزرگ و پیچیده: به عنوان یک ایرانی، وقتی با پیشنهادات شرکت بیمه آلمانی مواجه می شوید، تعجب می کنید و از خودتان می پرسید "واقعا آلمانی ها حاضرند برای دوری از تمام این #ریسک ها هزینه ماهیانه بدهند؟!!" احتمالا شما ترجیح میدهید خیلی از این موارد را به دست تقدیر بسپارید!

🔻از #سیستم_قانونی و بسته های پیشنهادی در #صنعت_بیمه آلمان موارد جالبی را برایتان خواهیم گفت...

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود ...
@tick_idea
اینجا آلمان 🇩🇪
#بیمه های جالب - قسمت اول

🔹در این پست 👆 اشاره کردیم که مردم آلمان خیلی برایشان سخت است در مقابل اتفاقات از قبل پیش بینی نشده قرار بگیرند و برای مباداهای بیشتری حاضرند هزینه کنند:

🔹یکی از #بیمه هایی که در آلمان بسیار معمول است و بیش از دو سوم مردم (تقریبا همه آلمانی ها و بعضی خارجی ها) از آن استفاده می کنند، بیمه #تعهد_شخص_ثالث است (#Personal_liability_insurance).

🔹بر اساس این قرارداد، شرکت بیمه متعهد می شود که #خسارت مالی که شما ناخواسته به دیگران وارد کرده اید، تا سقف معینی جبران کند. بنابراین اگر دستتان خورد و گوشی موبایل دوستتان افتاد و شکست، اگر در ماشین را باز کردید و باعث زمین خوردن دوچرخه سواری که عبور می کرد شدید، اگر کودکتان شیشه خانه همسایه را شکست، یا... زیاد نگران بعد مالی خسارت ها نخواهید شد.

🔹برای آلمانی ها عجیب است اگر بدانند شما با وجود داشتن فرزند، از این بیمه استفاده نمی کنید.

🔹هزینه این بیمه ماهانه حدود 13 یورو است که از حساب شما به صورت خودکار کسر خواهدشد.

🔻راستی چطور می فهمند کسی که ادعا می کند موبایل دوستش را شکسته، راست می گوید یا نه؟! شاید برای بیمه ها خیلی مهم نباشد که گاهی تقلب هم بشود. اما بهرحال این ها نیازمند #زیرساخت های مهمی است که درباره آن خواهیم نوشت...

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود ...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ_عمومی
💢 کلاس شناخت #فرهنگ آلمان - دانشگاه #بمبرگ - قسمت سوم (قسمت دوم👆)

🔹"اگر بخواهیم فرهنگ عمومی مردم در کشورهای مختلف را از لحاظ ریسک پذیر یا ریسک گریز بودن در طیف های ده تایی قرار دهیم، به آلمانی ها می توان از لحاظ ریسک گریز بودن، نمره ۱۰ داد. آنها در روابط اجتماعی خود، اصلا دوست ندارند در شرایط پیش بینی نشده قرار بگیرند و به شدت از آن دوری می کنند." این ویژگی فرهنگی که خانم زومر به آن اشاره می کند، زیربنای اصلی "سیستم قانونی سفت و سخت" و نیز "صنعت #بیمه بزرگ و پیچیده" در آلمان است:

🔸سیستم قانونی سفت و سخت و غنی: در آلمان "با هم کنار بیایید و به توافق برسید" عبارت چندان معناداری نیست! قانون هایی پر از بندهای "اگر...، آنگاه..." هستند که روابط بین همسایه ها، استاد و دانشجو، کارمند و مدیر، و... را تنظیم می کنند. مواردی که #قانون در مورد آنها حرفی نزده باشد، آنقدر کم و بی اهمیت است که "کنار آمدن" کار چندان سختی به نظر نمی رسد.

🔸صنعت بیمه، بزرگ و پیچیده: به عنوان یک ایرانی، وقتی با پیشنهادات شرکت بیمه آلمانی مواجه می شوید، تعجب می کنید و از خودتان می پرسید "واقعا آلمانی ها حاضرند برای دوری از تمام این #ریسک ها هزینه ماهیانه بدهند؟!!" احتمالا شما ترجیح میدهید خیلی از این موارد را به دست تقدیر بسپارید!

🔻از #سیستم_قانونی و بسته های پیشنهادی در #صنعت_بیمه آلمان موارد جالبی را برایتان خواهیم گفت...

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود ...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
معنای "#شایستگی" از نظر من و دوستم #تیم!

ادامه از پست بالا👆 درباره #سیستم_قانونی
🔹تقریبا همیشه قانون حرفی برای گفتن دارد...و البته که چنین سیستم قانونی، مردم قانونمندی را هم می طلبد. #قانون_پذیری آلمانی ها گاهی خیلی عجیب و غریب به نظر می آید:

🔸در پایان سال اول در دوره دکترای #اقتصاد دانشگاه #گوته، باید در امتحان جامع شرکت می کردیم و تنها در صورتی اجازه ادامه #دکترا را داشتیم که در هر ۱۲ درس نمره بالاتر از حد تعیین شده می آوردیم. کار بسیار سختی بود و رقابت میان دانشجوها بسیار شدید...

🔸یکی از همکلاسی های آلمانی ام، تیم، سنش از همه ما بیشتر بود. حداقل حدود سی و پنج شش سال داشت. شنیده بودم که شرکت تجاری موفقی داشته و به عنوان مدیر و موسس شرکتش، به کشورهای مختلفی برای کار تجاری سفر می کرده. یک روز تصمیم می گیرد که به خاطر علاقه اش به تاریخ علم و عشق تحقیق و پژوهش در زمینه اقتصاد کلان، شرکتش را واگذار کند و بیاید دکترای اقتصاد بخواند! یک سال شاهد تلاش زیاد او بودم تا اینکه:

🔸در امتحانات جامع، فقط در یک درس از ۱۲ تا، نمره اش یک درجه کمتر از حد قبولی شد: دو نمره کم داشت از صد و بیست نمره!! دانشجوهای دیگری داشتیم که فاصله خیلی بیشتری داشتند و در درس های مختلفی نمره شان کمتر شده بود، می رفتند جلسات مرور برگه ها، با #استاد حرف می زدند، منظورشان را از نوشته های برگه توضیح می دادند، از بارم بندی استاد ایراد می گرفتند یا... و حتی بعضی شان خوشحال از پاس شدن می آمدند بیرون! یکی از همکلاسی های بنگلادشی در چهار تا درس نمره کم آورد، لابی کرد و نهایتا هم رفت بالا!!

🔸تیم اما، حتی یک بار نرفت با استاد آن درس صحبت کند. او را دیدم که در جلسه مرور برگه ها، برگه اش را با دقت نگاه می کرد، گاهی سوالی می پرسید و آهانی می گفت و... گرفته و ناراحت آمد بیرون! بعدا یک بار سر ناهار، از او پرسیدم چرا تلاشی نمی کند و با استاد صحبت نمی کند که فقط بخاطر همین یک درس از دوره دکترای دانشگاه خارج می شود، در حالی که واقعا شایستگی اش را داشته؟ گفت: "منظورت از اینکه شایستگیش رو داشتم چیه؟! من با کسی که در هیچ درسی همین یکی دو نمره را هم کم نیاورده فرق دارم، اون کسیه که شایستگی ادامه دادن دکترا رو داره." پرسیدم: "یعنی ناراحت نیستی؟!" گفت: "چرا! خیلی ناراحتم و روزای سختی رو می گذرونم! ولی نمره نیاوردم و باید دنبال راه دیگه ای باشم...".
روایت از #روشنا

البته قانون پذیری تا این حد، همیشه هم خوب نیست. برایتان از معایب آن هم خواهیم گفت، از زبان خود آلمانی ها...

🔻ادامه دارد...

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ_عمومی
💢 کلاس شناخت #فرهنگ آلمان - دانشگاه #بمبرگ - قسمت اول

🔷 در بعضی از #دانشگاه های آلمان، چند جلسه کلاس برگزار می کنند مخصوص #دانشجویان خارجی، با عنوان "شناخت بهتر فرهنگ آلمان و ارتباط برقرار کردن با آلمانی ها". خانم کرستین زومر (Kerstin Sommer) که از موسسه DAAD مدرک ارتباطات بین فرهنگی دارد، مسئول برگزاری این کلاس ها در چند دانشگاه آلمانی است. به نقل از ایشان، مطالبی را درباره فرهنگ آلمانی ها بیان می کنیم:
🔹در فرهنگ آلمان، نتیجه مهم است و شرایطی که منجر به نتیجه خاصی می شود، چندان اهمیت ندارد (Low-context Culture). آنها در ارتباطاتشان با بیشتر افراد، به دنبال تبادل اطلاعات هستند، نه ساختن رابطه و ایجاد شرایط صمیمیت(Task-oriented).
خانم زومر به عنوان مثال می گفتند که:
🔹وقتی در یک مهمانی، من از شما سوال می کنم چای میل دارید یا نه، اگر صرفا بگویید "نه"، کاملا کافی است و اصلا بی ادبی محسوب نمی شود! اگر رابطه تان با من کمی رسمی باشد، بهتر است بگویید "نه متشکرم". اما هر جمله اضافی که در بیان علت رد این تعارف من بگویید، مثلا اینکه نیم ساعت پیش چای نوشیده اید یا... از نظر من اضافی است و تعجب می کنم از توضیح اضافی شما! با نه گفتن شما، من اطلاعاتی که می خواستم به دست آوردم و فقط به این فکر می کنم که به سراغ گرفتن این اطلاعات از نفر بعدی بروم!

🔸خانم زومر گفت: البته من وقتی با فرهنگ های دیگر ارتباط پیدا کردم، متوجه شدم که چقدر این اطلاعات-محور بودن ارتباطات ما، از صمیمت ها کم کرده و چقدر در فرهنگ های دیگر، احساس بهتری دارم. می دانم در آن نوع ارتباط، زندگی می تواند شادتر باشد، اما نمی توانم خودم را تغییر دهم، چون فکر می کنم از کارایی ارتباط کاسته می شود و برایم سخت است.

🔻ادامه دارد...


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ_عمومی و گفتن " #نمی‌د‌انم "

🔹وقتی با جواب های زیادی مختصرشان روبرو می شوی، نمی دانی چه بگویی و چه کار کنی! مثلا درباره فردی صحبت می شود و یک نفر نتیجه می گیرد که آن فرد فلان ویژگی مثبت یا منفی را دارد یا فلان رفتارش معنی خاصی داشته، یا وقتی سوالی می کنی و جواب سوالت را نمی دانند، بیشترشان خیلی سریع و مختصر فقط می گویند نمی دانم! و این "نمی دانم"، با عبارت هایی مثل "به نظرم..." دنبال نمی شود. خیلی که بخواهند حرف بزنند، ادامه می دهند:‌ "ببخشید، نمی خواهم اطلاعات اشتباه به شما بدهم" و تمام!

🔹اوایل حس بدی به من دست می داد، انگار که نخواهند جوابت را بدهند. اما کمی بعد فهمیدم که این یک تفاوت فرهنگی است: همانطور که در پست بالا👆 و از زبان خانم #زومر گفتیم، آلمانی ها در ارتباطات و گفتگوهایشان به دنبال ایجاد #صمیمیت و #احساس نیستند، آنها #اطلاعات لازم را به مختصرترین شکل ممکن رد و بدل می کنند. در چنین مواردی شما ضایع نشده اید، کافی است بگویید "ممنون،" یا "خب، که اینطور" و تمام!

🔸پی نوشت: حضرت امیر (ع) می فرمایند: "آنچه را که نمی دانی نگو، هر چند آنچه که می دانی کم باشد، زیرا به دست آوردن آنچه که با #سکوت از دست داده باشی، بسیار آسانتر است، از به دست آوردن آنچه که به واسطه سخن بی جا از دست رفته باشد..."

💢 روز میلاد امیرمومنان علی(ع) بر شما مبارک.


🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود...
@tick_idea