کسانی که دنیا را قشنگ تر می کنند... از ایده های خوب در جای جای دنیا می گوییم تا قدمی برداریم برای زیباتر شدن دنیایمان. همراه ما باشید... 🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود... @tick_idea

کسانی که دنیا را قشنگ تر می کنند...

از ایده های خوب در جای جای دنیا می گوییم تا قدمی برداریم برای زیباتر شدن دنیایمان.
همراه ما باشید...

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود...
@tick_idea
کسانی که دنیا را قشنگ تر می کنند...

از ایده های خوب در جای جای دنیا می گوییم تا قدمی برداریم برای زیباتر شدن دنیایمان.
همراه ما باشید...

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود...
@tick_idea