اینجا #آلمان 🇩🇪 #فرهنگ و #قوانین_شهروندی 🔷 زیربنای بسیاری از برنامه ریزی ها و طراحی #سیستم های اجتماعی در آلمان، ثبت نام کلیه شهروندان در اداره #شهرداری (#Bürgeramt) است. دولت آلمان دقیقا می داند در هر واحد مسکونی چند نفر و با چه سن و مشخصاتی زندگی می کنند. 🔹این اطلاعات برای سیستم های #امنیتی و #پلیس، #پزشکی و درمانی، شرکت های #بیمه، و همچنین برای #برنامه_ریزی اجتماعی در بسیاری از حوزه ها از جمله #آموزش و پرورش در آلمان، کاربرد بسیار دارد. در پست های بعدی برایتان خواهیم گفت: 🔻چگونه ثبت نام شهروندان در شهرداری، زیربنای طراحی سیستم های اجتماعی و برنامه ریزی های کارآمد توسط دولت آلمان شده است، و 🔻سیستم های "پشتیبان" شهرداری در گرفتن اطلاعات صحیح از شهروندان چیست؟ به عبارتی، چرا شهروندان نمی خواهند و نمی توانند اطلاعات نادرست و جعلی به شهرداری بدهند؟ 🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است... @tick_idea

اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ و #قوانین_شهروندی

🔷 زیربنای بسیاری از برنامه ریزی ها و طراحی #سیستم های اجتماعی در آلمان، ثبت نام کلیه شهروندان در اداره #شهرداری (#Bürgeramt) است. دولت آلمان دقیقا می داند در هر واحد مسکونی چند نفر و با چه سن و مشخصاتی زندگی می کنند.
🔹این اطلاعات برای سیستم های #امنیتی و #پلیس، #پزشکی و درمانی، شرکت های #بیمه، و همچنین برای #برنامه_ریزی اجتماعی در بسیاری از حوزه ها از جمله #آموزش و پرورش در آلمان، کاربرد بسیار دارد.

در پست های بعدی برایتان خواهیم گفت:
🔻چگونه ثبت نام شهروندان در شهرداری، زیربنای طراحی سیستم های اجتماعی و برنامه ریزی های کارآمد توسط دولت آلمان شده است، و
🔻سیستم های "پشتیبان" شهرداری در گرفتن اطلاعات صحیح از شهروندان چیست؟ به عبارتی، چرا شهروندان نمی خواهند و نمی توانند اطلاعات نادرست و جعلی به شهرداری بدهند؟

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ و #قوانین_شهروندی

🔷 زیربنای بسیاری از برنامه ریزی ها و طراحی #سیستم های اجتماعی در آلمان، ثبت نام کلیه شهروندان در اداره #شهرداری (#Bürgeramt) است. دولت آلمان دقیقا می داند در هر واحد مسکونی چند نفر و با چه سن و مشخصاتی زندگی می کنند.
🔹این اطلاعات برای سیستم های #امنیتی و #پلیس، #پزشکی و درمانی، شرکت های #بیمه، و همچنین برای #برنامه_ریزی اجتماعی در بسیاری از حوزه ها از جمله #آموزش و پرورش در آلمان، کاربرد بسیار دارد.

در پست های بعدی برایتان خواهیم گفت:
🔻چگونه ثبت نام شهروندان در شهرداری، زیربنای طراحی سیستم های اجتماعی و برنامه ریزی های کارآمد توسط دولت آلمان شده است، و
🔻سیستم های "پشتیبان" شهرداری در گرفتن اطلاعات صحیح از شهروندان چیست؟ به عبارتی، چرا شهروندان نمی خواهند و نمی توانند اطلاعات نادرست و جعلی به شهرداری بدهند؟

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ و #قوانین_شهروندی
کاربرد در #سیستم_حمل_و_نقل

در این پیام👆گفتیم که ثبت نام کلیه شهروندان در اداره #شهرداری، زیرساخت مهمی است که امکان #برنامه_ریزی و طراحی بسیاری از سیستم های اجتماعی در آلمان را فراهم کرده است.

🔹یکی از کاربردهای مهم این #زیرساخت، امکان #جریمه کردن "شخص" در صورت #تخلف است.

🔸و اما کاربرد آن در سیستم حمل و نقل: در آلمان لازم نیست بلیط مترو یا قطار و... را به راننده نشان دهید و باعث تاخیر در حرکت شوید، اما اگر ماموران #دویچه_بان در بازرسی روزانه شان، وارد واگن شما شوند و بلیط معتبر همراهتان نباشد، معادل چهار تا سی برابر هزینه بلیط جریمه خواهید شد. همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است، و با داشتن آن، آدرس و هویت شما کاملا برای دولت مشخص است و امکان پیگیری کامل!

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ و #قوانین_شهروندی

🔷 زیربنای بسیاری از برنامه ریزی ها و طراحی #سیستم های اجتماعی در آلمان، ثبت نام کلیه شهروندان در اداره #شهرداری (#Bürgeramt) است. دولت آلمان دقیقا می داند در هر واحد مسکونی چند نفر و با چه سن و مشخصاتی زندگی می کنند.
🔹این اطلاعات برای سیستم های #امنیتی و #پلیس، #پزشکی و درمانی، شرکت های #بیمه، و همچنین برای #برنامه_ریزی اجتماعی در بسیاری از حوزه ها از جمله #آموزش و پرورش در آلمان، کاربرد بسیار دارد.

در پست های بعدی برایتان خواهیم گفت:
🔻چگونه ثبت نام شهروندان در شهرداری، زیربنای طراحی سیستم های اجتماعی و برنامه ریزی های کارآمد توسط دولت آلمان شده است، و
🔻سیستم های "پشتیبان" شهرداری در گرفتن اطلاعات صحیح از شهروندان چیست؟ به عبارتی، چرا شهروندان نمی خواهند و نمی توانند اطلاعات نادرست و جعلی به شهرداری بدهند؟

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#زیرساخت #پست #برنامه_ریزی

یادتان هست در این پست👆برایتان از الزام کلیه شهروندان به ثبت #آدرس در اداره #شهرداری آلمان گفتیم؟!
🔹اما چه #زیرساخت های قانونی تضمین می کند که افراد آدرس واقعی خود را در اداره شهرداری ثبت می کنند؟!

🔹پاسخ این است:‌ در آلمان آدرس شما #هویت شماست؛ بدون آدرس هیچ کاری پیش نمی رود.
وقتی آدرست را ثبت می کنی، یک شماره هویت برایت پست می شود. وقتی #حساب_بانکی باز می کنی، کارت و رمزش را جداگانه برایت پست می کنند و به هیچ عنوان حضوری تحویل نمی دهند. در مورد #بیمه هم همین طور؛ کارت بیمه را باید از صندوق پستی خود بردارید. همچنین برای تحویل گرفتن خط تلفن و اینترنت و #مودم، آدرس شما لازم است.

🔸مودم را برایمان ارسال کرده بودند، اما چون آن زمان رویه های ممکن برای تحویل بسته در منزل را بلد نبودیم، به دستمان نرسیده بود. به #ودافون رفتیم و موضوع را گفتیم. کارمند ودافون دستگاه مودمی را پشت سر خود نشان داد و گفت این مال شماست که برگشته اینجا. اما هر کار کردیم، آن را به ما ندادند، چون قانونا فقط مجاز بودند به آدرس ما پستش کنند.

روایت از #روشنا

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود
@tick_idea