اینجا #آلمان 🇩🇪 #فرهنگ_رانندگی 🔹یکی از جدی ترین مشکلات مسئولین راهنمایی و رانندگی و پلیس آلمان، #مسابقات_خیابانی بین خودروهاست. 🔹طبق گفته مسئولین، غیر از مسابقاتی که از طریق شبکه های اجتماعی و از قبل برنامه ریزی می شود، بعضی از جوانان در آلمان به راحتی و با یک اشاره چشم از سوی راننده خودرویی دیگر در خیابان، تصمیم به مسابقه با او می گیرند و بدترین حوادث در این تصیمات ناگهانی رخ می دهد. 🔹طبق گزارش های رسانه های آلمانی، هر ماه چندین نفر در شهرهای آلمان به خاطر #مسابقه خیابانی بین خودروها می میرند یا تا آخر عمر فلج می شوند... در بیشتر موارد، عابران پیاده و یا دوچرخه سواران هستند که قربانی تجربه هیجان و سرعت توسط جوانان در آلمان می شوند. 🔹شهرهای #کلن و #دورتموند رکورددار حوادث تلخ به دلیل مسابقات خیابانی هستند. 🔸به نظر شما کیفیت خودروها و اتوبان ها، و قوانین رانندگی در آلمان چگونه بر ایجاد چنین مشکلاتی اثر گذاشته؟ 🔻به زودی در این باره برایتان خواهیم نوشت... 🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است... @tick_idea

اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ_رانندگی
🔹یکی از جدی ترین مشکلات مسئولین راهنمایی و رانندگی و پلیس آلمان، #مسابقات_خیابانی بین خودروهاست.
🔹طبق گفته مسئولین، غیر از مسابقاتی که از طریق شبکه های اجتماعی و از قبل برنامه ریزی می شود، بعضی از جوانان در آلمان به راحتی و با یک اشاره چشم از سوی راننده خودرویی دیگر در خیابان، تصمیم به مسابقه با او می گیرند و بدترین حوادث در این تصیمات ناگهانی رخ می دهد.
🔹طبق گزارش های رسانه های آلمانی، هر ماه چندین نفر در شهرهای آلمان به خاطر #مسابقه خیابانی بین خودروها می میرند یا تا آخر عمر فلج می شوند... در بیشتر موارد، عابران پیاده و یا دوچرخه سواران هستند که قربانی تجربه هیجان و سرعت توسط جوانان در آلمان می شوند.
🔹شهرهای #کلن و #دورتموند رکورددار حوادث تلخ به دلیل مسابقات خیابانی هستند.

🔸به نظر شما کیفیت خودروها و اتوبان ها، و قوانین رانندگی در آلمان چگونه بر ایجاد چنین مشکلاتی اثر گذاشته؟
🔻به زودی در این باره برایتان خواهیم نوشت...

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea