اینجا #آلمان 🇩🇪 #فرهنگ_رانندگی 🔹شاید شما هم مثل خیلی ها فکر کنید در آلمان سیستم دقیق #قوانین راهنمایی و رانندگی و کیفیت بالای #خودروها و #جاده ها دست به دست هم داده و مشکلات ناشی از #حوادث رانندگی را حل کرده یا به حداقل رسانده است. اما چنین نیست: 🔹درست است که در مقایسه با بسیاری از کشورها، تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در آلمان کمتر است، و البته که #تصادفات جزیی که تنها وقت و پول افراد را به هدر می دهد، در آلمان کم اتفاق می افتد، اما مسئولان راهنمایی و رانندگی آلمان با مشکلات متفاوتی روبرو هستند... 🔸کمی به این موضوع فکر کنید. خودرو ها و جاده های باکیفیت، قوانین دقیق و سیستم جریمه های بسیار سخت گیرانه، چگونه می تواند باعث ایجاد مشکلاتی از جنس دیگر بشود؟! 🔻به زودی به برخی از مشکلات قانونگذاران و مسئولان راهنمایی و رانندگی در آلمان، اشاره خواهیم کرد... 🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است... @tick_idea

اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ_رانندگی
🔹شاید شما هم مثل خیلی ها فکر کنید در آلمان سیستم دقیق #قوانین راهنمایی و رانندگی و کیفیت بالای #خودروها و #جاده ها دست به دست هم داده و مشکلات ناشی از #حوادث رانندگی را حل کرده یا به حداقل رسانده است. اما چنین نیست:
🔹درست است که در مقایسه با بسیاری از کشورها، تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در آلمان کمتر است، و البته که #تصادفات جزیی که تنها وقت و پول افراد را به هدر می دهد، در آلمان کم اتفاق می افتد، اما مسئولان راهنمایی و رانندگی آلمان با مشکلات متفاوتی روبرو هستند...
🔸کمی به این موضوع فکر کنید. خودرو ها و جاده های باکیفیت، قوانین دقیق و سیستم جریمه های بسیار سخت گیرانه، چگونه می تواند باعث ایجاد مشکلاتی از جنس دیگر بشود؟!
🔻به زودی به برخی از مشکلات قانونگذاران و مسئولان راهنمایی و رانندگی در آلمان، اشاره خواهیم کرد...


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea