#پیام_ادمین دوستان عزیز و همراه، درباره پست های کانال #زیرگنبدکبود، بهتر است به چند نکته اشاره کنیم: 🔶 در این کانال، مطالب مربوط به هر کشور، توسط ایرانیان ساکن در همان کشور محتواسازی می شود، اما ما هرگز به برداشت های شخصی خودمان اکتفا نمی کنیم: 🔸بله، ممکن است ما یک #خاطره یا #روایت برای شما تعریف کنیم، که در اینصورت، شما می توانید برداشتی متفاوت از برداشت نویسنده داشته باشید. 🔸اما درباره #فرهنگ کشورها همواره سعی می کنیم برداشت های شخصی خودمان را با واقعیت ها و برداشت های جهانی از فرهنگ آن کشور ارزیابی کنیم، و تنها در صورت انطباق، آنها را برای شما در قالب جملات کلی بیان می کنیم. 🔶 و اینکه قطعا مواردی که ما در مورد فرهنگ عمومی یا رفتارهای معمول اجتماعی در یک کشور می نویسیم، در مورد همه مردم آن کشور صادق نیست. ما درباره فرهنگ "عموم" صحبت می کنیم. با ما باشید... 🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است... @tick_idea

#پیام_ادمین

دوستان عزیز و همراه،
درباره پست های کانال #زیرگنبدکبود، بهتر است به چند نکته اشاره کنیم:

🔶 در این کانال، مطالب مربوط به هر کشور، توسط ایرانیان ساکن در همان کشور محتواسازی می شود، اما ما هرگز به برداشت های شخصی خودمان اکتفا نمی کنیم:
🔸بله، ممکن است ما یک #خاطره یا #روایت برای شما تعریف کنیم، که در اینصورت، شما می توانید برداشتی متفاوت از برداشت نویسنده داشته باشید.
🔸اما درباره #فرهنگ کشورها همواره سعی می کنیم برداشت های شخصی خودمان را با واقعیت ها و برداشت های جهانی از فرهنگ آن کشور ارزیابی کنیم، و تنها در صورت انطباق، آنها را برای شما در قالب جملات کلی بیان می کنیم.
🔶 و اینکه قطعا مواردی که ما در مورد فرهنگ عمومی یا رفتارهای معمول اجتماعی در یک کشور می نویسیم، در مورد همه مردم آن کشور صادق نیست. ما درباره فرهنگ "عموم" صحبت می کنیم.

با ما باشید...

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea