اینجا #آلمان #سیستم_حمل_و_نقل 🔸راحت: در بیشتر مسیرها، تقریبا همیشه جایی برای نشستن پیدا می کنید. می توانید کتاب بخوانید، یا با گوشی خود و یا در بیشتر قطار ها با لپ تاپ خود کار کنید. @tick_idea

اینجا #آلمان
#سیستم_حمل_و_نقل
🔸راحت:
در بیشتر مسیرها، تقریبا همیشه جایی برای نشستن پیدا می کنید. می توانید کتاب بخوانید، یا با گوشی خود و یا در بیشتر قطار ها با لپ تاپ خود کار کنید.
@tick_idea
اینجا #آلمان
#سیستم_حمل_و_نقل
🔸راحت:
در بیشتر مسیرها، تقریبا همیشه جایی برای نشستن پیدا می کنید. می توانید کتاب بخوانید، یا با گوشی خود و یا در بیشتر قطار ها با لپ تاپ خود کار کنید.
@tick_idea