اینجا #آلمان 🇩🇪 #سیستم_حمل_و_نقل 🔸به خود شما اگر بگویند می توانید با نگاهی به گوشی موبایلتان بفهمید که در چه ساعتی باید از خانه خارج شوید، و در نزدیکی منزل کدام #اتوبوس را دقیقا در چه ساعتی سوار شوید و با حداقل وقت تلف شده و پیاده روی کم، نهایتا چه ساعتی به مقصدتان خواهید رسید، آیا استفاده از حمل و نقل عمومی را به #خودرو شخصی ترجیح نمی دهید؟! 🔸#دویچه_بان سیستمی را طراحی و اجرا کرده که آنچه مردم از آن انتظار دارند، را به بهترین شکل ممکن برآورده می سازد: "دقیق و منظم"، "راحت"، "تا حد ممکن سریع"، "در دسترس"، "با اطلاعات به روز شده". ادامه با توضیح تصویری👇 🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است... @tick_idea

اینجا #آلمان 🇩🇪
#سیستم_حمل_و_نقل
🔸به خود شما اگر بگویند می توانید با نگاهی به گوشی موبایلتان بفهمید که در چه ساعتی باید از خانه خارج شوید، و در نزدیکی منزل کدام #اتوبوس را دقیقا در چه ساعتی سوار شوید و با حداقل وقت تلف شده و پیاده روی کم، نهایتا چه ساعتی به مقصدتان خواهید رسید، آیا استفاده از حمل و نقل عمومی را به #خودرو شخصی ترجیح نمی دهید؟!

🔸#دویچه_بان سیستمی را طراحی و اجرا کرده که آنچه مردم از آن انتظار دارند، را به بهترین شکل ممکن برآورده می سازد: "دقیق و منظم"، "راحت"، "تا حد ممکن سریع"، "در دسترس"، "با اطلاعات به روز شده".
ادامه با توضیح تصویری👇

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea