اینجا #آلمان 🇩🇪 #سیستم_حمل_و_نقل 🔷آلمان به خاطر سیستم دقیق و کارآمد حمل و نقل عمومی اش در دنیا شهرت دارد. #دویچه_بان (#DB) سازمان اصلی متصدی حمل و نقل عمومی زمینی در آلمان است: #اتوبوس، #مترو، و #قطار. 🔹در شهرهایی که #ترافیک کمتر است، معمولا می توانید ساعتتان را با زمان رسیدن اتوبوس تنظیم کنید ( و البته که مترو و قطار از اتوبوس دقیق ترند). حداکثر تاخیر در شرایط عادی چهار دقیقه است، که به ندرت اتفاق می افتد. 🔹ترافیک جزء شرایط عادی محسوب شده و در زمان بندی ها لحاظ شده است. منظور از شرایط غیرعادی برای حمل و نقل در آلمان، موارد محدودی مانند اعتصاب کارکنان، خراب شدن اتوبوس، یا #خودکشی یک نفر در مقابل قطار مترو است! 🔹همین دقت و نظم است که این سیستم را قابل اعتماد کرده و به اولویت اول مردم آلمان برای سفرهای روزمره تبدیل کرده است. نیازی نیست کسی آنها را تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی بکند. دویچه-بان به گونه ای عمل می کند که بسیاری از مردم خود ترجیح می دهند به جای خودرو شخصی از آن استفاده کنند. 🔻اما این دقت و زمان بندی درست و کامل، چگونه به دست آمده؟ در پست های بعدی به این #زیرساخت ها و نکات ظریف و جالبی در این خصوص اشاره خواهیم کرد. 🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است... @tick_idea

اینجا #آلمان 🇩🇪
#سیستم_حمل_و_نقل

🔷آلمان به خاطر سیستم دقیق و کارآمد حمل و نقل عمومی اش در دنیا شهرت دارد. #دویچه_بان (#DB) سازمان اصلی متصدی حمل و نقل عمومی زمینی در آلمان است: #اتوبوس، #مترو، و #قطار.
🔹در شهرهایی که #ترافیک کمتر است، معمولا می توانید ساعتتان را با زمان رسیدن اتوبوس تنظیم کنید ( و البته که مترو و قطار از اتوبوس دقیق ترند). حداکثر تاخیر در شرایط عادی چهار دقیقه است، که به ندرت اتفاق می افتد.
🔹ترافیک جزء شرایط عادی محسوب شده و در زمان بندی ها لحاظ شده است. منظور از شرایط غیرعادی برای حمل و نقل در آلمان، موارد محدودی مانند اعتصاب کارکنان، خراب شدن اتوبوس، یا #خودکشی یک نفر در مقابل قطار مترو است!
🔹همین دقت و نظم است که این سیستم را قابل اعتماد کرده و به اولویت اول مردم آلمان برای سفرهای روزمره تبدیل کرده است. نیازی نیست کسی آنها را تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی بکند. دویچه-بان به گونه ای عمل می کند که بسیاری از مردم خود ترجیح می دهند به جای خودرو شخصی از آن استفاده کنند.
🔻اما این دقت و زمان بندی درست و کامل، چگونه به دست آمده؟ در پست های بعدی به این #زیرساخت ها و نکات ظریف و جالبی در این خصوص اشاره خواهیم کرد.


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea