اینجا #آلمان 🇩🇪 #فرهنگ_شهرنشینی 🔹اجاره کردن #آپارتمان کوچک یا متوسط در شهرهای آلمان، حتی اگر پول کافی داشته باشید، کار سختی است و گاه ماه ها طول می کشد: 🔹#بنگاه معاملات #مسکن به شکلی که در #ایران مرسوم است، تقریبا وجود ندارد. تمامی افراد یا شرکت ها، آپارتمان ها و خانه های خالی خود را در یک وبسایت آگهی می کنند. شما از طریق همین وبسایت تقاضای بازدید از خانه را می دهید و برای شما وقت بازدید مشخص می شود. 🔹برای #اجاره کردن خانه از شما فیش حقوقی یا ضمانت نامه فردی که #شغل و #حقوق دارد، می خواهند. اگر شغل نداشته باشید، مهم نیست که چقدر پول در حساب شماست، معمولا با درخواست اجاره شما موافقت نمی شود. 🔹اجاره کردن خانه شبیه خواستگاری کردن است: شما خانه را می بینید و می پسندید، اما نظر مثبت شما فقط پنجاه درصد قضیه است، بلکه کمتر! معمولا این صاحبخانه است که باید از بین تعداد زیادی از خواستاران، یکی را انتخاب کند. 🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است... @tick_idea

اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ_شهرنشینی
🔹اجاره کردن #آپارتمان کوچک یا متوسط در شهرهای آلمان، حتی اگر پول کافی داشته باشید، کار سختی است و گاه ماه ها طول می کشد:
🔹#بنگاه معاملات #مسکن به شکلی که در #ایران مرسوم است، تقریبا وجود ندارد. تمامی افراد یا شرکت ها، آپارتمان ها و خانه های خالی خود را در یک وبسایت آگهی می کنند. شما از طریق همین وبسایت تقاضای بازدید از خانه را می دهید و برای شما وقت بازدید مشخص می شود.
🔹برای #اجاره کردن خانه از شما فیش حقوقی یا ضمانت نامه فردی که #شغل و #حقوق دارد، می خواهند. اگر شغل نداشته باشید، مهم نیست که چقدر پول در حساب شماست، معمولا با درخواست اجاره شما موافقت نمی شود.
🔹اجاره کردن خانه شبیه خواستگاری کردن است: شما خانه را می بینید و می پسندید، اما نظر مثبت شما فقط پنجاه درصد قضیه است، بلکه کمتر! معمولا این صاحبخانه است که باید از بین تعداد زیادی از خواستاران، یکی را انتخاب کند.

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea