اینجا #آلمان #فرهنگ_عمومی_مصرف اشپرمول #sperrmüll هم محله ای ها با تعیین یک روز مشخص، هر آنچه که نیاز ندارند، در #خیابان می گذارند و هر کسی که بخواهد می تواند هر چیزی را به #رایگان بردارد. @tick_idea

اینجا #آلمان
#فرهنگ_عمومی_مصرف
اشپرمول #sperrmüll
هم محله ای ها با تعیین یک روز مشخص، هر آنچه که نیاز ندارند، در #خیابان می گذارند و هر کسی که بخواهد می تواند هر چیزی را به #رایگان بردارد.
@tick_idea
اینجا #آلمان
#فرهنگ_عمومی_مصرف
اشپرمول #sperrmüll
هم محله ای ها با تعیین یک روز مشخص، هر آنچه که نیاز ندارند، در #خیابان می گذارند و هر کسی که بخواهد می تواند هر چیزی را به #رایگان بردارد.
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#فرهنگ_عمومی_مصرف

#اشپرمول (#sperrmüll) به معنی #زباله حجیم است.
🔷 در آلمان مجتمع های بزرگ به تنهایی و #ساختمان های کم جمعیت تر به صورت محله ای، تاریخی را به عنوان روز اشپرمول، تعیین می کنند و به #شهرداری منطقه اطلاع می دهند:

🔹در این روز ساکنان آن #محله یا ساختمان، هر وسیله ای را که لازم ندارند، در محل مشخصی در #خیابان قرار می دهند.
🔹این #وسایل ممکن است کهنه و غیرقابل استفاده، یا باکیفیت و کاملا به درد بخور باشند. با توجه به #هزینه بالای #حمل_و_نقل در آلمان، گاه اتفاق می افتد که خانواده ها ترجیح می دهند به جای "#اسباب_کشی" به شهر دیگر، بعضی از وسایلشان را از نو بخرند. این افراد نیز سعی می کنند با برنامه ریزی قبلی، اسباب و وسایل خود را در روز اشپرمول در محل مشخص شده بگذارند.
🔹اگر کسی به وسیله ای که در خیابان قرار داده شده، احتیاج داشته باشد، می تواند به #رایگان آن را بردارد.
🔹بعد از حدود ۲۴ ساعت، ماشین های حمل زباله حجیم از طرف شهرداری، تمامی وسایل باقیمانده را جمع آوری و به محل های #بازیافت زباله منتقل می کنند.

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
✔️ #تیک_تاک #tick_talk

یک بار دیگر نگاهی به این عکس 👆 بیندازید.

🔹🔸چند سال بعد از جنگ جهانی اول، در #آلمان اوضاع به گونه ای بود که حقوق کارگران را یک بار ظهر می دادند و یک بار عصر. فرزند خانواده می آمد کارخانه، #حقوق صبح تا ظهر پدر را می گرفت تا چیزی برای خانه بخرد، چون معلوم نبود با تورمی که در عصر اتفاق می افتاد، بتوانند همان ها را با همان پول بخرند! و گاهی شب، پول ها را که دیگر بی ارزش شده بود می سوزاندند برای گرم شدن خانه! آلمان در جنگ جهانی دوم همه چیزش را باخت، تمام داشته هایش از ثروت و وجهه بین المللی را.
به جایی رسیدند که دیدند "اگر از خودشان شروع نکنند، هرگز به جایی نخواهند رسید"...

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود
@tick_idea