اینجا #آلمان 🇩🇪 #مشکلات_جمعیتی 🔷 آلمان به لحاظ #ترکیب_جمعیتی با مشکلات جدی مواجه است: 🔹بیش از ۲۰ درصد #جمعیت ۸۲ میلیون نفری کشور آلمان بالای ۶۵ سال سن دارند. از دهه ۱۹۹۰ جمعیت آلمان به شدت رو به #پیری رفت. تا سال ۲۰۱۴ #نرخ_رشد جمعیت منفی بود، اما پس از ۲۰۱۴ با اعمال سیاست های تشویقی برای بچه دار شدن مردم و همچنین پذیرش #مهاجران از کشورهای دیگر، نرخ رشد جمعیت مقدار مثبتی پیدا کرده است. 🔹مقدار مثبت نرخ رشد، گرچه از پیرتر شدن جمعیت آلمان جلوگیری خواهد کرد، اما: 🔹🔹در آلمان غربی نرخ #باروری و فرزندآوری در میان زنان با تحصیلات پایین بسیار بیشتر است. ۲۶ درصد زنان با تحصیلات بالا در آلمان فرزند ندارند، در حالی که ۱۶ درصد زنان با تحصیلات متوسط و فقط ۱۱ درصد زنان با تحصیلات کم، بچه ندارند. این به آن معناست که احتمالا در طول زمان، جامعه به سمت کاهش سطح #تحصیلات و #بهره_وری خواهد رفت. (سیاست هایی مانند فراهم کردن #آموزش باکیفیت برای همه اقشار جامعه، به منظور جلوگیری از همین روند توسط دولت پیگیری می شود.) 🔹🔹بخش زیادی از افزایش نرخ رشد جمعیت بعد از سال ۲۰۱۴، مربوط به نرخ رشد بالا در میان گروه های مهاجر و #پناهندگان به آلمان است. با توجه به اینکه میانگین تحصیلات و بهره وری مهاجران نسبت به جامعه آلمانی ها کمتر است، ممکن است این کشور در آینده ای نزدیک پر از مهاجرانی بشود که تحصیلات پایینی دارند و به اندازه آلمانی ها بهره ور نیستند، و این یعنی کاهش #نرخ_رشد_اقتصادی و #رفاه در آلمان. 🔹🔹کاهش رشد اقتصادی و رفاه در آلمان، در آینده ای نزدیک می تواند باعث شود که دیگر آلمان کشوری جذاب برای متخصصان نباشد، و با ورود مهاجران بیشتر، مشکل شدیدتر شود. 🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است... @tick_idea

اینجا #آلمان 🇩🇪
#مشکلات_جمعیتی
🔷 آلمان به لحاظ #ترکیب_جمعیتی با مشکلات جدی مواجه است:

🔹بیش از ۲۰ درصد #جمعیت ۸۲ میلیون نفری کشور آلمان بالای ۶۵ سال سن دارند. از دهه ۱۹۹۰ جمعیت آلمان به شدت رو به #پیری رفت. تا سال ۲۰۱۴ #نرخ_رشد جمعیت منفی بود، اما پس از ۲۰۱۴ با اعمال سیاست های تشویقی برای بچه دار شدن مردم و همچنین پذیرش #مهاجران از کشورهای دیگر، نرخ رشد جمعیت مقدار مثبتی پیدا کرده است.
🔹مقدار مثبت نرخ رشد، گرچه از پیرتر شدن جمعیت آلمان جلوگیری خواهد کرد، اما:

🔹🔹در آلمان غربی نرخ #باروری و فرزندآوری در میان زنان با تحصیلات پایین بسیار بیشتر است. ۲۶ درصد زنان با تحصیلات بالا در آلمان فرزند ندارند، در حالی که ۱۶ درصد زنان با تحصیلات متوسط و فقط ۱۱ درصد زنان با تحصیلات کم، بچه ندارند. این به آن معناست که احتمالا در طول زمان، جامعه به سمت کاهش سطح #تحصیلات و #بهره_وری خواهد رفت. (سیاست هایی مانند فراهم کردن #آموزش باکیفیت برای همه اقشار جامعه، به منظور جلوگیری از همین روند توسط دولت پیگیری می شود.)
🔹🔹بخش زیادی از افزایش نرخ رشد جمعیت بعد از سال ۲۰۱۴، مربوط به نرخ رشد بالا در میان گروه های مهاجر و #پناهندگان به آلمان است. با توجه به اینکه میانگین تحصیلات و بهره وری مهاجران نسبت به جامعه آلمانی ها کمتر است، ممکن است این کشور در آینده ای نزدیک پر از مهاجرانی بشود که تحصیلات پایینی دارند و به اندازه آلمانی ها بهره ور نیستند، و این یعنی کاهش #نرخ_رشد_اقتصادی و #رفاه در آلمان.
🔹🔹کاهش رشد اقتصادی و رفاه در آلمان، در آینده ای نزدیک می تواند باعث شود که دیگر آلمان کشوری جذاب برای متخصصان نباشد، و با ورود مهاجران بیشتر، مشکل شدیدتر شود.

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#مشکلات_جمعیتی
🔷 آلمان به لحاظ #ترکیب_جمعیتی با مشکلات جدی مواجه است:

🔹بیش از ۲۰ درصد #جمعیت ۸۲ میلیون نفری کشور آلمان بالای ۶۵ سال سن دارند. از دهه ۱۹۹۰ جمعیت آلمان به شدت رو به #پیری رفت. تا سال ۲۰۱۴ #نرخ_رشد جمعیت منفی بود، اما پس از ۲۰۱۴ با اعمال سیاست های تشویقی برای بچه دار شدن مردم و همچنین پذیرش #مهاجران از کشورهای دیگر، نرخ رشد جمعیت مقدار مثبتی پیدا کرده است.
🔹مقدار مثبت نرخ رشد، گرچه از پیرتر شدن جمعیت آلمان جلوگیری خواهد کرد، اما:

🔹🔹در آلمان غربی نرخ #باروری و فرزندآوری در میان زنان با تحصیلات پایین بسیار بیشتر است. ۲۶ درصد زنان با تحصیلات بالا در آلمان فرزند ندارند، در حالی که ۱۶ درصد زنان با تحصیلات متوسط و فقط ۱۱ درصد زنان با تحصیلات کم، بچه ندارند. این به آن معناست که احتمالا در طول زمان، جامعه به سمت کاهش سطح #تحصیلات و #بهره_وری خواهد رفت. (سیاست هایی مانند فراهم کردن #آموزش باکیفیت برای همه اقشار جامعه، به منظور جلوگیری از همین روند توسط دولت پیگیری می شود.)
🔹🔹بخش زیادی از افزایش نرخ رشد جمعیت بعد از سال ۲۰۱۴، مربوط به نرخ رشد بالا در میان گروه های مهاجر و #پناهندگان به آلمان است. با توجه به اینکه میانگین تحصیلات و بهره وری مهاجران نسبت به جامعه آلمانی ها کمتر است، ممکن است این کشور در آینده ای نزدیک پر از مهاجرانی بشود که تحصیلات پایینی دارند و به اندازه آلمانی ها بهره ور نیستند، و این یعنی کاهش #نرخ_رشد_اقتصادی و #رفاه در آلمان.
🔹🔹کاهش رشد اقتصادی و رفاه در آلمان، در آینده ای نزدیک می تواند باعث شود که دیگر آلمان کشوری جذاب برای متخصصان نباشد، و با ورود مهاجران بیشتر، مشکل شدیدتر شود.

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#مهاجران و #پناهندگان
برایتان از #مشکلات جدی ترکیب #جمعیتی در آلمان و پیامدهای آن گفتیم.👆

🔷اما چرا پذیرش این همه مهاجر و پناهنده در سال های اخیر را نمی توان تنها یک #سیاست #انسان_دوستانه از سوی دولت آلمان دانست؟!

🔹دولت آلمان از مدت ها قبل با توسل به انواع سیاست ها، سعی در تشویق #آلمانی ها به داشتن #فرزند بیشتر می کرده و می کند:‌ به عنوان مثال در آلمان، تمام افرادی که #شغل_تمام_وقت دارند، برای هر فرزند زیر ۱۸ سال، ماهانه مبلغی در حدود ۲۰۰ یورو از #دولت دریافت می کنند(#kindergeld). برای فرزند چهارم به بعد مقدار این مبلغ افزایش می یابد. اما امثال این #سیاست ها هرگز نتوانسته نرخ #رشد_جمعیت " را در میان آلمانی ها" به مقدار مثبتی برساند.
🔹عده ای باور دارند که شرایط #جنگ و ناامنی در یک کشور، می تواند باعث شود که حتی #متخصصان آن کشور بخواهند به دیگر کشورها بروند. آلمان امیدوار است بخشی از #نیروی_کار بهره ور و #متخصص خود را از میان مهاجران و پناهندگان از کشورهای جنگ زده و ناامن بیابد.
🔹همچنین دولت امیدوار است با اعمال سیاست هایی مانند #آموزش_رایگان و #باکیفیت برای همه اقشار، کاری کند تا از نسل های بعدی این مهاجران افرادی کارآمد به جامعه آلمان اضافه شوند.

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea