اینجا #آلمان 🇩🇪 #قوانین_مالیات 🔷 در آلمان قوانین #مالیات به صورت دقیق طراحی شده و به صورت سفت و سخت اجرا می شوند. 🔹یک کارمند مجرد و بدون بچه، در صورتی که حقوقش از حد معینی (حدود 400 یورو) کمتر نباشد، چیزی حدود 40 درصد حقوقش بابت مالیات و بیمه کم خواهد شد. در صورت تاهل و داشتن فرزند، درصد مالیات پرداختی کمتر می شود. 🔹در صورتی که فرد یا افراد دیگری هم در خانواده شما کار کنند و حقوق بگیرند، #کلاس_مالیاتی متفاوت خواهد بود. مثلا اگر کلاس مالیاتی پدر خانواده سه باشد، و همسرش هم کار پیدا کند، کلاس مالیاتی یکی از دو نفر باید پنج بشود، به این معنا که باید درصد بیشتری از حقوقش را مالیات بدهد. 🔹در صورتی که دلیل موجهی برای زندگی در یک شهر و کار در شهر دیگری داشته باشید (مثلا همسر شما در شهری غیر از محل کار شما، تحصیل کند یا به سر کار برود)، و مجبور به رفت و آمد مستمر بین دو شهر باشید، می توانید رسیدهای پرداخت هایتان برای بلیط قطار یا اتوبوس را جمع کنید و در زمان مشخصی به اداره مالیات ببرید. در این صورت بخشی از کل مالیات پرداختی شما در سال - که مبلغ آن براساس مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می شود و می تواند قابل توجه باشد- را به حساب شما باز می گردانند. 🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است... @tick_idea

اینجا #آلمان 🇩🇪
#قوانین_مالیات
🔷 در آلمان قوانین #مالیات به صورت دقیق طراحی شده و به صورت سفت و سخت اجرا می شوند.

🔹یک کارمند مجرد و بدون بچه، در صورتی که حقوقش از حد معینی (حدود 400 یورو) کمتر نباشد، چیزی حدود 40 درصد حقوقش بابت مالیات و بیمه کم خواهد شد. در صورت تاهل و داشتن فرزند، درصد مالیات پرداختی کمتر می شود.
🔹در صورتی که فرد یا افراد دیگری هم در خانواده شما کار کنند و حقوق بگیرند، #کلاس_مالیاتی متفاوت خواهد بود. مثلا اگر کلاس مالیاتی پدر خانواده سه باشد، و همسرش هم کار پیدا کند، کلاس مالیاتی یکی از دو نفر باید پنج بشود، به این معنا که باید درصد بیشتری از حقوقش را مالیات بدهد.
🔹در صورتی که دلیل موجهی برای زندگی در یک شهر و کار در شهر دیگری داشته باشید (مثلا همسر شما در شهری غیر از محل کار شما، تحصیل کند یا به سر کار برود)، و مجبور به رفت و آمد مستمر بین دو شهر باشید، می توانید رسیدهای پرداخت هایتان برای بلیط قطار یا اتوبوس را جمع کنید و در زمان مشخصی به اداره مالیات ببرید. در این صورت بخشی از کل مالیات پرداختی شما در سال - که مبلغ آن براساس مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می شود و می تواند قابل توجه باشد- را به حساب شما باز می گردانند.


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#قوانین_مالیات
🔷 در آلمان قوانین #مالیات به صورت دقیق طراحی شده و به صورت سفت و سخت اجرا می شوند.

🔹یک کارمند مجرد و بدون بچه، در صورتی که حقوقش از حد معینی (حدود 400 یورو) کمتر نباشد، چیزی حدود 40 درصد حقوقش بابت مالیات و بیمه کم خواهد شد. در صورت تاهل و داشتن فرزند، درصد مالیات پرداختی کمتر می شود.
🔹در صورتی که فرد یا افراد دیگری هم در خانواده شما کار کنند و حقوق بگیرند، #کلاس_مالیاتی متفاوت خواهد بود. مثلا اگر کلاس مالیاتی پدر خانواده سه باشد، و همسرش هم کار پیدا کند، کلاس مالیاتی یکی از دو نفر باید پنج بشود، به این معنا که باید درصد بیشتری از حقوقش را مالیات بدهد.
🔹در صورتی که دلیل موجهی برای زندگی در یک شهر و کار در شهر دیگری داشته باشید (مثلا همسر شما در شهری غیر از محل کار شما، تحصیل کند یا به سر کار برود)، و مجبور به رفت و آمد مستمر بین دو شهر باشید، می توانید رسیدهای پرداخت هایتان برای بلیط قطار یا اتوبوس را جمع کنید و در زمان مشخصی به اداره مالیات ببرید. در این صورت بخشی از کل مالیات پرداختی شما در سال - که مبلغ آن براساس مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می شود و می تواند قابل توجه باشد- را به حساب شما باز می گردانند.


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
✔️ #تیک_تاک #tick_talk

🔹طراحی قوانین #مالیات می تواند طوری باشد که علاوه بر تامین هدف اصلی، به عنوان سیاستی در جهت کنترل #بیکاری و توسعه #عدالت_اجتماعی عمل کند.

🔹طراحی قانون مالیات در #آلمان به گونه ای است که اگر دو نفر در یک خانواده حقوق بگیر باشند، مالیات یکی از آنها بسیار سنگین خواهد شد. به طوری که در بسیاری از موارد نفر دوم (مثلا خانم خانه) ترجیح می دهد خانه بماند و کار نکند. چون مالیات اضافی که باید پرداخت کنند، بیشتر از درآمد اضافی است که به دست می آید!

🔹با توجه به اینکه معمولا افرادی از یک #طبقه_اجتماعی با کسانی از طبقه خودشان ازدواج می کنند، احتمال اینکه در یک خانواده هر دو نفر حقوق بالا بگیرند و در خانواده ای دیگر، هر دو نفر بیکار بمانند، زیاد است. طراحی قانون مالیات به شکل بالا، می تواند کمک کند تا افرادی از طبقه های بالاتر اجتماعی، به صورت داوطلبانه از #بازار_کار خارج شوند و جای خود را به دیگران بدهند. هرچند این امر ممکن است بخشی از نیروی کار بهتر را به نفع افرادی با تحصیلات و بهره وری کمتر، از بازار خارج کند، اما دستاوردهای ناشی از #توسعه_عدالت_اجتماعی می تواند بسیار ارزشمندتر باشد. (البته برای افرادی که تخصص و درآمد چشمگیری دارند، همچنان صرف دارد که کار کنند، و لذا تخصص های بالا هم از دست نخواهند رفت.)
@tick_idea