اینجا #آلمان #لباس_سنتی_آلمانی این لباس ها هنوز هم در جشن ها و مناسبت های مهم مانند #جشن_اکتبر (#Oktoberfest) استفاده می شود. عکس فوق از ویترین یک مغازه بزرگ در شهر #ارلانگن گرفته شده است. @tick_idea

اینجا #آلمان
#لباس_سنتی_آلمانی
این لباس ها هنوز هم در جشن ها و مناسبت های مهم مانند #جشن_اکتبر (#Oktoberfest) استفاده می شود. 
عکس فوق از ویترین یک مغازه بزرگ در شهر #ارلانگن گرفته شده است.
@tick_idea
اینجا #آلمان
#لباس_سنتی_آلمانی
این لباس ها هنوز هم در جشن ها و مناسبت های مهم مانند #جشن_اکتبر (#Oktoberfest) استفاده می شود.
عکس فوق از ویترین یک مغازه بزرگ در شهر #ارلانگن گرفته شده است.
@tick_idea