🔹اگر علاقمندید درباره #فرهنگ و #قوانین جالب در کشورهای دیگر بیشتر بدانید، 🔹اگر دوست دارید با نحوه تفکر و روش زندگی مردم مختلف دنیا آشنا شوید، 🔹اگر قصد ادامه تحصیل یا مهاجرت به یک کشور خارجی را دارید، 🔹اگر دوست دارید درباره زندگی ایرانیان داخل و خارج از کشور، از موفقیت ها و شکست هایشان بدانید، 🔸کانال #زیرگنبدکبود به شما کمک می کند که دیدگاهی جامع و همه سویه پیدا کنید. تلاش ما این است که مطالبمان جنبه های مختلف زندگی در کشورهای مختلف (و از جمله ایران خودمان) را نشان بدهد، نه آنکه صرفا بر جنبه های مثبت یا منفی تمرکز کنیم. با ما باشید...

🔹اگر علاقمندید درباره #فرهنگ و #قوانین جالب در کشورهای دیگر بیشتر بدانید،
🔹اگر دوست دارید با نحوه تفکر و روش زندگی مردم مختلف دنیا آشنا شوید،
🔹اگر قصد ادامه تحصیل یا مهاجرت به یک کشور خارجی را دارید،
🔹اگر دوست دارید درباره زندگی ایرانیان داخل و خارج از کشور، از موفقیت ها و شکست هایشان بدانید،

🔸کانال #زیرگنبدکبود به شما کمک می کند که دیدگاهی جامع و همه سویه پیدا کنید.
تلاش ما این است که مطالبمان جنبه های مختلف زندگی در کشورهای مختلف (و از جمله ایران خودمان) را نشان بدهد، نه آنکه صرفا بر جنبه های مثبت یا منفی تمرکز کنیم.

با ما باشید...