اینجا #انگلیس #آکسفورد درخت #شاهتوت و دوستان در حال بهره برداری از غذای #پرندگان (توضیح👇) روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود @tick_idea

اینجا #انگلیس  #آکسفورد
درخت #شاهتوت و دوستان در حال بهره برداری از غذای #پرندگان 
(توضیح👇)

روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود
@tick_idea
اینجا #انگلیس #آکسفورد
درخت #شاهتوت و دوستان در حال بهره برداری از غذای #پرندگان
(توضیح👇)

روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود
@tick_idea
اینجا #انگلیس 🇬🇧

🔸برایمان جای تعجب بود که کسی دست دراز نمی کند تا از #میوه های تازه و خوشرنگ روی درختان بکند و بخورد. هیچ نظارت و کنترلی هم دیده نمی شد. گاهی شاخه های درختان توت و #شاهتوت آنقدر پایین میامد که جلوی چشم قرار می گرفت.

🔸ما هم خبر نداشتیم جریان چیست و یک بار هم در دوران جاهلیتمان حسابی از خجالت یک درخت شاهتوت در #آکسفورد درآمدیم! (عکس بالا👆) بالاخره نگاه های متعجب دیگران و کنجکاوی خودمان باعث شد بپرسیم چرا دیگران اینکار را نمی کنند.

🔸و فهمیدیم که آن دیگران معتقدند "میوه درختان آزاد در مکان های عمومی، غذا و روزی #پرندگان است. آدم ها اگر میوه بخواهند، باید پول بدهند و بخرند."

روایت از #جزیره

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود ...
@tick_idea