اینجا #آلمان #فروشگاه باید یک سکه بگذارید تا چرخ دستی را بردارید، و تنها در صورتی سکه تان را پس می گیرید که چرخ دستی را سر جایش بگذارید. 🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از زیرگنبدکبود... @tick_idea

اینجا #آلمان  #فروشگاه 
باید یک سکه بگذارید تا چرخ دستی را بردارید، و تنها در صورتی سکه تان را پس می گیرید که چرخ دستی را سر جایش بگذارید.

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از زیرگنبدکبود...
@tick_idea
اینجا #آلمان #فروشگاه
باید یک سکه بگذارید تا چرخ دستی را بردارید، و تنها در صورتی سکه تان را پس می گیرید که چرخ دستی را سر جایش بگذارید.

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از زیرگنبدکبود...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
فرهنگ_عمومی در #فروشگاه ها

🔸پول زیادی از دست نمی دهید اگر #چرخ_دستی تان را رها کنید و بروید، اما همین رویه ساده، باعث نهادینه شدن یک رفتار مثبت در فرهنگ عمومی مردم شده است.

🔸برخی از فروشگاه ها، دایره های پلاستیکی به اندازه #سکه می فروشند. خوبی سکه های پلاستیکی این است که خرج نمی شود و همیشه در کیف پول شماست.

🔸زیاد پیش می آید که در حال گشتن و پیدا نکردن پول خرد برای استفاده از چرخ دستی باشید و یک آلمانی به شما یک سکه واقعی یا پلاستیکی بدهد تا استفاده کنید. انتظار ندارند شما برای برگرداندن پول اصرار کنید، یک تشکر کافی است.

💢 پی نوشت:‌
دوستان کشف کرده اند که سکه های #صدتومنی خودمان هم در اکثر چرخ دستی ها قابل استفاده است. (توجه کنید که قیمت سکه مهم نیست، چون بهرحال هر سکه ای که بگذارید، "خودتان" برمی دارید.)

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از زیرگنبدکبود...
@tick_idea