اینجا #آلمان به دلیل #زیرساخت های مناسب شهری، #سالخوردگان و افرادی که معلولیت جسمی دارند، به راحتی و مستقل از کمک دیگران در #شهر رفت و آمد می کنند. @tick_idea

اینجا #آلمان
به دلیل #زیرساخت های مناسب شهری، #سالخوردگان و افرادی که معلولیت جسمی دارند، به راحتی و مستقل از کمک دیگران در #شهر رفت و آمد می کنند.
@tick_idea
اینجا #آلمان
به دلیل #زیرساخت های مناسب شهری، #سالخوردگان و افرادی که معلولیت جسمی دارند، به راحتی و مستقل از کمک دیگران در #شهر رفت و آمد می کنند.
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#سالخوردگان و #احساس_تنهایی

🔹#زیرساخت های مناسب شهری و وجود وسایل مجهزی مانند انواع چرخ دستی های چندکاره، صندلی چرخدارهای کنترلی و...، باعث شده که در آلمان سالخوردگان و #معلولین همواره مستقل و بدون همراهی دیگران رفت و آمد می کنند و به کارهایشان می رسند.

🔹اما این موضوع صرفا جنبه مثبت ندارد: عدم نیاز آنها به همراه، فرهنگی را به وجود آورده که جوانترها و فرزندان کمتر با پدر و مادر و سالخوردگان وقت بگذرانند.

🔹چند وقت پیش #دویچه_وله درباره رواج سوء تغذیه میان سالخوردگان در آلمان، به علت بی اشتهایی ناشی از احساس تنهایی، هشدار داد: "احساس تنهایی باعث شده بعضی از سالخوردگان حتی به نیاز بدن خود به آب هم بی توجهی کنند. بعضی از آنها از کم آبی مزمن رنج می برند."

🔸در سال جدید، بیشتر هوای #پدربزرگ ها و #مادربزرگ ها را داشته باشیم؛ همه کسانی که بودن ما باعث می شود احساس تنهایی نکنند...

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea