🔹🔸 #tick_now 🔹🔸 🔷🔶 به مناسبت سال نو 🔸 چند روز قبل از #کریسمس، در راهروهای دانشگاه #بمبرگ در #آلمان، درخت کریسمس بزرگی توجهم رو جلب کرد که تعداد زیادی کاغذ رنگی کوچک به آن آویزان بود. با نگاهی گذرا متوجه شدم که دانشجوها تصمیماتی که برای زندگی شخصی خودشون در سال جدید گرفته بودن، روی اون کاغذها نوشته و به درخت آویزان کرده اند. چیز جالبی که در بیشتر نوشته ها رعایت شده بود، این بود که تصمیمات رو درباره چیزهای "ساده و دست یافتنی" نوشته بودن و در اکثر اونا "یه #هدف مشخص" بیان شده بود:‌ "تا سال آینده این موقع، به زبان اسپانیایی حرف خواهم زد، اگر چه دست و پاشکسته" ، "هر روز حداقل دل یک نفر رو شاد خواهم کرد، اگر چه غریبه، و اگرچه با یک لبخند"... 🔸 بیشتر ما هم، در لحظات تحویل سال، به آرزوها و برنامه هامون در سال جدید فکر می کنیم. شاید بهتر باشه اینا رو یه جایی یادداشت کنیم، یا مثل بعضی از #خانواده ها در #آلمان، تصمیمات همه اعضای خونواده رو روی یک برگه بنویسیم و بزنیم به دیوار، تا همدیگه رو در انجام این تصمیمات کمک کنیم. ما در #زیرگنبدکبود، تصمیمون اینه که: 🔹هر روز در سه جایی که حق داریم #عصبانی و خشمگین بشیم، لبخند بزنیم و هیچی نگیم، یا با #آرامش صحبت کنیم: توی خونه و با خانواده، و حتی غریبه ها، غریبه در حد راننده هایی که حقمون رو می خورن... می خوایم به اندازه خودمون، دنیای اطرافمون رو " #فقط_یک_درجه بهتر و قشنگ تر" کنیم... 🔶 سالی خوب و سرشار از خوشبختی و شادی براتون آرزو می کنیم... 🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است... @tick_idea

🔹🔸 #tick_now 🔹🔸

🔷🔶 به مناسبت سال نو

🔸 چند روز قبل از #کریسمس، در راهروهای دانشگاه #بمبرگ در #آلمان، درخت کریسمس بزرگی توجهم رو جلب کرد که تعداد زیادی کاغذ رنگی کوچک به آن آویزان بود. با نگاهی گذرا متوجه شدم که دانشجوها تصمیماتی که برای زندگی شخصی خودشون در سال جدید گرفته بودن، روی اون کاغذها نوشته و به درخت آویزان کرده اند. چیز جالبی که در بیشتر نوشته ها رعایت شده بود، این بود که تصمیمات رو درباره چیزهای "ساده و دست یافتنی" نوشته بودن و در اکثر اونا "یه #هدف مشخص" بیان شده بود:‌ "تا سال آینده این موقع، به زبان اسپانیایی حرف خواهم زد، اگر چه دست و پاشکسته" ، "هر روز حداقل دل یک نفر رو شاد خواهم کرد، اگر چه غریبه، و اگرچه با یک لبخند"...

🔸 بیشتر ما هم، در لحظات تحویل سال، به آرزوها و برنامه هامون در سال جدید فکر می کنیم. شاید بهتر باشه اینا رو یه جایی یادداشت کنیم، یا مثل بعضی از #خانواده ها در #آلمان، تصمیمات همه اعضای خونواده رو روی یک برگه بنویسیم و بزنیم به دیوار، تا همدیگه رو در انجام این تصمیمات کمک کنیم.

ما در #زیرگنبدکبود، تصمیمون اینه که:
🔹هر روز در سه جایی که حق داریم #عصبانی و خشمگین بشیم، لبخند بزنیم و هیچی نگیم، یا با #آرامش صحبت کنیم: توی خونه و با خانواده، و حتی غریبه ها، غریبه در حد راننده هایی که حقمون رو می خورن... می خوایم به اندازه خودمون، دنیای اطرافمون رو " #فقط_یک_درجه بهتر و قشنگ تر" کنیم...

🔶 سالی خوب و سرشار از خوشبختی و شادی براتون آرزو می کنیم...


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea