اینجا #هندوستان 🇮🇳 #فقر #نگرش #طرزتفکر 🔷 در #هند مردمانی هستند که نسل اندر نسل در #خیابان به دنیا می آیند و در خیابان می میرند. این مردم را حتی در خیابان های پایتخت هند، #دهلی، می توانید ببینید. 🔹 آنها با آب فواره های گردان پارک ها حمام می کنند! بیشترشان یک #دوچرخه خریده اند که پشت آن کالسکه ای بسته شده. با تن لاغرشان پا می زنند و مسافرانشان را به مقصد می رسانند و از این راه زندگی را می گذرانند. 🔹 #فقر به این حد را در خیلی از جاهای دنیا می توان دید. اما نکته جالب اینجاست که وقتی با این مردم صحبت می کنی، هیچ شکایتی از هیچ چیز و هیچ کس ندارند. آنها سرنوشت خود را این می دانند و از دولت یا مردم طبقات اجتماعی بالاتر شکایت و انتظاری ندارند. 🔹 صبح ها سوار دوچرخه شان می شوند و در حالی که به سختی پا می زنند، آوازهای شاد می خوانند. بعضی از آنها دوچرخه هایشان را با عکس بازیگران #هندی تزیین می کنند. روایت از #ثانید 🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است... @tick_idea

اینجا #هندوستان 🇮🇳
#فقر #نگرش #طرزتفکر

🔷 در #هند مردمانی هستند که نسل اندر نسل در #خیابان به دنیا می آیند و در خیابان می میرند. این مردم را حتی در خیابان های پایتخت هند، #دهلی، می توانید ببینید.

🔹 آنها با آب فواره های گردان پارک ها حمام می کنند! بیشترشان یک #دوچرخه خریده اند که پشت آن کالسکه ای بسته شده. با تن لاغرشان پا می زنند و مسافرانشان را به مقصد می رسانند و از این راه زندگی را می گذرانند.

🔹 #فقر به این حد را در خیلی از جاهای دنیا می توان دید. اما نکته جالب اینجاست که وقتی با این مردم صحبت می کنی، هیچ شکایتی از هیچ چیز و هیچ کس ندارند. آنها سرنوشت خود را این می دانند و از دولت یا مردم طبقات اجتماعی بالاتر شکایت و انتظاری ندارند.

🔹 صبح ها سوار دوچرخه شان می شوند و در حالی که به سختی پا می زنند، آوازهای شاد می خوانند. بعضی از آنها دوچرخه هایشان را با عکس بازیگران #هندی تزیین می کنند.

روایت از #ثانید

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea