اینجا #فنلاند 🇫🇮 #سیستم_آموزشی 🔷 زیربنای سیستم آموزشی فنلاند #عدالت_آموزشی است. دارایی و درآمد خانواده، "هیچ" اثری بر کیفیت آموزشی که کودک دریافت می کند، ندارد. لازمه قطع رابطه درآمد خانواده با کیفیت آموزش فرزندان، واقعیت های زیر است که در سیستم آموزشی فنلاند تحقق یافته : 🔹مدرسه خصوصی وجود ندارد و تمام #مدارس دولتی و بدون #شهریه هستند، 🔹سرویس مدرسه و لوازم موردنیاز برای #تحصیل، برای تمام دانش آموزان فراهم و رایگان است، 🔹تمام دانش آموزان از وعده غذایی گرم یکسان و به رایگان در #مدرسه استفاده می کنند، 🔹خدمات بهداشتی، دندانپزشکی، و مشاوره روانشناسی به تمام دانش آموزان به رایگان ارائه می شود، 🔸 ساده تر اینکه: اگر به یک مدرسه فنلاندی قدم بگذارید، راهی برای تشخیص اینکه کدام کودک از خانواده متمول آمده و کدام از خانواده کم درآمد، نخواهید داشت. 🔻اما همه چیز با چند سیاست و سرمایه گذاری در راستای #توسعه_عدالت_آموزشی درست می شود؟! قطعا نه! اجزای دیگر سیستم آموزشی فنلاند بسیار جالب توجه است... 🔻ادامه دارد... 🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است... @tick_idea

اینجا #فنلاند 🇫🇮
#سیستم_آموزشی
🔷 زیربنای سیستم آموزشی فنلاند #عدالت_آموزشی است. دارایی و درآمد خانواده، "هیچ" اثری بر کیفیت آموزشی که کودک دریافت می کند، ندارد. لازمه قطع رابطه درآمد خانواده با کیفیت آموزش فرزندان، واقعیت های زیر است که در سیستم آموزشی فنلاند تحقق یافته :
🔹مدرسه خصوصی وجود ندارد و تمام #مدارس دولتی و بدون #شهریه هستند،
🔹سرویس مدرسه و لوازم موردنیاز برای #تحصیل، برای تمام دانش آموزان فراهم و رایگان است،
🔹تمام دانش آموزان از وعده غذایی گرم یکسان و به رایگان در #مدرسه استفاده می کنند،
🔹خدمات بهداشتی، دندانپزشکی، و مشاوره روانشناسی به تمام دانش آموزان به رایگان ارائه می شود،

🔸 ساده تر اینکه: اگر به یک مدرسه فنلاندی قدم بگذارید، راهی برای تشخیص اینکه کدام کودک از خانواده متمول آمده و کدام از خانواده کم درآمد، نخواهید داشت.

🔻اما همه چیز با چند سیاست و سرمایه گذاری در راستای #توسعه_عدالت_آموزشی درست می شود؟! قطعا نه! اجزای دیگر سیستم آموزشی فنلاند بسیار جالب توجه است...
🔻ادامه دارد...


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea