Bon usageدوستان و همراهان عزیز🌹🌹
انجمن علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان، دوره آموزش زبان فرانسه را با تدریس سرکار خانم عالیان برگزار میکند.
در این کلاسها شرکت کنید و سطح زبان فرانسه خود را ارتقا دهید.
موفق و پیروز باشید.🌹🌹