اکنون شما را با فرم مذکر و مونث ملیتها آشنا خواهیم کرد: Japonais/ japonaise ژاپنی Espagnol/ espagnole اسپانیایی Italien/ italienne ایتالیایی Canadien/ canadienne کانادایی Portugais/ portugaise پرتغالی Anglais/ anglaise انگلیسی Marocain/ marocaine مراکشی به فایل صوتی 👇👇👇توجه کنید. @bonusage


اکنون شما را با فرم مذکر و مونث ملیتها آشنا خواهیم کرد:
Japonais/ japonaise ژاپنی
Espagnol/ espagnole اسپانیایی
Italien/ italienne ایتالیایی
Canadien/ canadienne کانادایی
Portugais/ portugaise پرتغالی
Anglais/ anglaise انگلیسی
Marocain/ marocaine مراکشی
به فایل صوتی 👇👇👇توجه کنید.
@bonusage