سلام وکلاء محترم کشور ؛ انشاءالله با حضور و فعالیت در گروه عمومی و گروه های تخصصی کمپین حذف ربا ، شاهد شکایات و تظلم خدمتگزاران و مجاهدان خط مقدم اقتصادی کشور خواهید بود که فقط به جرم خدمت ، تحت ظلم و اجحاف و ستمگری ها و شقاوت های بانک ها و موسسات ربوی قرار گرفته اند ، بلی ؛ جرمی جز خدمت در خط مقدم جبههء اقتصادی تولید و تجارت و خدمات و...، یا حمایت و پشتیبانی آن مجاهدان خط شکن ، درلباس ضامن ، نداشته اند! نالهء این بندگان فعال ، ایثارگر ، و خدوم خدا، به آسمان بلند است و فریادرسی می خواهند. لذا مستدعی است این مجاهدان مظلوم راه خدا را راهنمائی ، و مظلومان را کمک فرمائید تا از ظلم رباخوران جبار قهار ظالم خلاص شوند ، وکلای عزیز : لطفا در بدو ورود به کمپین ، حضور مبارکتان را یا در کمپین و ‌یا در خصوصی به مدیران گروه اطلاع رسانی فرمایید تا به جمع حقوقدانان کمپین بپیوندید . اعضا این گروه عزیز 🌸🌸🌸 حضور همه شما در کمپین حذف ربا مایه افتخار و قدرت جمعی ما برای اصلاح اقتصاد فعلی خواهد شد موفق باشید ان شاءالله 🌹 *کمپین حذف ربا* (قطع وحذف سود وام و سود سپرده) —------- گروه عمومی : https://t.me/joinchat/EUIxqUEnQAVY8-am8hRXpg کانال : @Campaign_Hazf_Reba گروه صندوق سرمایه گذاری و توسعه و رشد : https://t.me/joinchat/EUIxqUNBofJPbNIEpf98iw
سلام

وکلاء محترم کشور ؛

انشاءالله با حضور و فعالیت در گروه عمومی و گروه های تخصصی کمپین حذف ربا ، شاهد شکایات و تظلم خدمتگزاران و مجاهدان خط مقدم اقتصادی کشور خواهید بود که فقط به جرم خدمت ، تحت ظلم و اجحاف و ستمگری ها و شقاوت های بانک ها و موسسات ربوی قرار گرفته اند ،

بلی ؛ جرمی جز خدمت در خط مقدم جبههء اقتصادی تولید و تجارت و خدمات و...، یا حمایت و پشتیبانی آن مجاهدان خط شکن ، درلباس ضامن ، نداشته اند!

نالهء این بندگان فعال ، ایثارگر ، و خدوم خدا، به آسمان بلند است و فریادرسی می خواهند.

لذا مستدعی است این مجاهدان مظلوم راه خدا را راهنمائی ، و مظلومان را کمک فرمائید تا از ظلم رباخوران جبار قهار ظالم خلاص شوند ،

وکلای عزیز : لطفا در بدو ورود به کمپین ، حضور مبارکتان را یا در کمپین و ‌یا در خصوصی به مدیران گروه اطلاع رسانی فرمایید تا به جمع حقوقدانان کمپین بپیوندید .

اعضا این گروه عزیز 🌸🌸🌸

حضور همه شما در کمپین حذف ربا مایه افتخار و قدرت جمعی ما برای اصلاح اقتصاد فعلی خواهد شد

موفق باشید ان شاءالله 🌹

*کمپین حذف ربا* (قطع وحذف سود وام و سود سپرده)
—-------

گروه عمومی :
https://t.me/joinchat/EUIxqUEnQAVY8-am8hRXpg

کانال :
@Campaign_Hazf_Reba

گروه صندوق سرمایه گذاری و توسعه و رشد :
https://t.me/joinchat/EUIxqUNBofJPbNIEpf98iw