در حال حاضر بهترین سرمایه گذاری برای تولید پایدار با سرمایه متوسط چی میتونه باشه?

در حال حاضر بهترین سرمایه گذاری برای تولید پایدار با سرمایه متوسط چی میتونه باشه?
در حال حاضر بهترین سرمایه گذاری برای تولید پایدار با سرمایه متوسط چی میتونه باشه?
سلام بزرگوار
خودتان بخواهید تولید کنید
راهی است
و به تولید خدمت کنید
راهی دیگر....
از آنجایی که ما بیشترین ضربه را از عدم مدیریت صحیح در بخش توزیع می خوریم...
پیشنهاد تجارت و خدمت در بخش توزیع را می کنم.
در حال حاضر بهترین سرمایه گذاری برای تولید پایدار با سرمایه متوسط چی میتونه باشه?
برای ارائۀ طرح، لازم است :

مقدارسرمایه رابه انضمام BCL وفونت مالی خود وسرمایه گذاران وشرکاء، ارائه فرمائید؛

مشخصات فردی، رزومه، سلائق و... رااعلام فرمائید؛
ازاین مرحله، پس ازانجام مشاورات ودیگراقدامات لازم، طرح مناسب حال تقدیم می گردد.

نکتۀ خاص:
اگرسرمایه تان پول کرده ازسپرده گذاری باشد، بسیاری ازخدمات قبل ازاجراءطرح، رایگان(بدون دریافت هرگونه اجرت تازمان مربوطۀ بهره برداری) اعمال خواهندگردید !
این کار، هزینه های قبل ازاجراءطرح رابرای سرمایه گذاران کاهش داده، توان شان رابرای سرعت وقوت دراجراءطرح افزون می نماید، ان شاءالله☝️

موفق باشید🌹
برای ارائۀ طرح، لازم است :

مقدارسرمایه رابه انضمام BCL وفونت مالی خود وسرمایه گذاران وشرکاء، ارائه فرمائید؛

مشخصات فردی، رزومه، سلائق و... رااعلام فرمائید؛
ازاین مرحله، پس ازانجام مشاورات ودیگراقدامات لازم، طرح مناسب حال تقدیم می گردد.

نکتۀ خاص:
اگرسرمایه تان پول کرده ازسپرده گذاری باشد، بسیاری ازخدمات قبل ازاجراءطرح، رایگان(بدون دریافت هرگونه اجرت تازمان مربوطۀ بهره برداری) اعمال خواهندگردید !
این کار، هزینه های قبل ازاجراءطرح رابرای سرمایه گذاران کاهش داده، توان شان رابرای سرعت وقوت دراجراءطرح افزون می نماید، ان شاءالله☝️

موفق باشید🌹
با ساام و صبح بخبر
شما دفترتان کجاست تا در صورت امکان حضوری مزاحمتان بشم
با ساام و صبح بخبر
شما دفترتان کجاست تا در صورت امکان حضوری مزاحمتان بشم
سلام علیکم ،

درخدمت تان هستم . ان شاءالله مقدمات راآماده فرمودیدخبردهید.