ینی واقعا اگه هدفتون استاد شدنه و یا میخاین محقق و پژوهشگر بشین برید دکترا بخونید وگرنه برید سر کار با ارشد خیلی بهتر و راحت تره

ینی واقعا اگه هدفتون استاد شدنه و یا میخاین محقق و پژوهشگر بشین برید دکترا بخونید وگرنه برید سر کار با ارشد خیلی بهتر و راحت تره