گرونیش در این حده که مثلا توی شهرستاناش هزینه ی زندگی و دانشگاهت واسه مستر حدود 150 تومن حداقل میشه

گرونیش در این حده که مثلا توی شهرستاناش هزینه ی زندگی و دانشگاهت واسه مستر حدود 150 تومن حداقل میشه