بسم الله الرحمن الرحیم 📢 سخنرانی استاد رائفی پور در کاشان 📝 موضوع: شهادت امام هادی علیه السلام ☑️ ورود برای عموم آزاد می باشد 📅 تاریخ: دوشنبه 23 فروردین 95 🕒 زمان: 21:00 🏢 مکان: کاشان- ابتدای خیابان طالقانی- بیت العباس (ع) ___________________________ ✅ کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف @masafiran @news_masaf


بسم الله الرحمن الرحیم

📢 سخنرانی استاد رائفی پور در کاشان

📝 موضوع: شهادت امام هادی علیه السلام

☑️ ورود برای عموم آزاد می باشد

📅 تاریخ: دوشنبه 23 فروردین 95

🕒 زمان: 21:00

🏢 مکان: کاشان- ابتدای خیابان طالقانی- بیت العباس (ع)


___________________________

✅ کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف

@masafiran
@news_masaf