📝 #روایت_عهد ٣٩ 🔸اسراییل تنها مکانی است که تاکنون مرزهایش رامشخص نکرده است. مسائلی که برای رژیم صهیونیستی اهمیت دارند عبارتند از؛ 🔺دغدغه ی جمعیت؛ برخلاف بسیاری ازکشورها که نیازی به افزایش جمعیت ندارندو حتی اجرای برنامه های کنترل جمعیت در دستور کارشان قرار دارد، اسراییل به هر نحوی(مهاجرت,زادو ولدو...) نیاز بسیاری به افزایش جمعیت دارد. در صورتی که رژیم صهیونیستی احساس کند جمعیتش کمتر از فلسطین اشغالی است،برای کاهش جمعیت فلسطین به کشتار مردم بی گناه آن اقدام می کند. اکثریت جمعیت اسراییل مهاجر هستند؛ که از بسیاری از کشورها به آنجا رفته اند, در حالی که این افراد هیچ شباهتی به هم ندارند و حتی تفاوت بسیاری نیز بین آنها دیده می شود ولی تنها موضوع مشترک بینشان این است که اکثریت این اشخاص با انگیزه های مادی به اسرائیل رفته اند... 🔺یهودیان بسیار علاقمند به زندگی دنیوی هستند و اعتقادی به آخرت ندارند. 🔺ترس و همواره احساس خطر کردن در ذات یهودیت است. 🔹واحد سایبری مصاف/التماس دعای فرج ___________________________ ✅ کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف @masafiran @news_masaf


📝 #روایت_عهد ٣٩

🔸اسراییل تنها مکانی است که تاکنون مرزهایش رامشخص نکرده است.
مسائلی که برای رژیم صهیونیستی اهمیت دارند عبارتند از؛

🔺دغدغه ی جمعیت؛

برخلاف بسیاری ازکشورها که نیازی به افزایش جمعیت ندارندو حتی اجرای برنامه های کنترل جمعیت در دستور کارشان قرار دارد، اسراییل به هر نحوی(مهاجرت,زادو ولدو...) نیاز بسیاری به افزایش جمعیت دارد.

در صورتی که رژیم صهیونیستی احساس کند جمعیتش کمتر از فلسطین اشغالی است،برای کاهش جمعیت فلسطین به کشتار مردم بی گناه آن اقدام می کند.

اکثریت جمعیت اسراییل مهاجر هستند؛ که از بسیاری از کشورها به آنجا رفته اند, در حالی که این افراد هیچ شباهتی به هم ندارند و حتی تفاوت بسیاری نیز بین آنها دیده می شود ولی تنها موضوع مشترک بینشان این است که اکثریت این اشخاص با انگیزه های مادی به اسرائیل رفته اند...

🔺یهودیان بسیار علاقمند به زندگی دنیوی هستند و اعتقادی به آخرت ندارند.

🔺ترس و همواره احساس خطر کردن در ذات یهودیت است.

🔹واحد سایبری مصاف/التماس دعای فرج

___________________________

✅ کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف

@masafiran
@news_masaf