بسم الله الرحمن الرحیم ✍📙 #کتاب " زمزمه های #نفوذ " 📝 برگرفته شده از سخنان استاد رائفی پور در جلسه روایت عهد 47 ⭕️ به همت تیم نگارش جنبش مصاف 📥دانلود PDF با حجم 3 مگابایت 👇👇👇👇👇👇👇👇👇 @masafiran @news_masaf


بسم الله الرحمن الرحیم

✍📙 #کتاب " زمزمه های #نفوذ "

📝 برگرفته شده از سخنان استاد رائفی پور در جلسه روایت عهد 47

⭕️ به همت تیم نگارش جنبش مصاف

📥دانلود PDF با حجم 3 مگابایت

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

@masafiran
@news_masaf