💾🔊 دانلود سخنرانی استاد رائفی پور 📝 «#شجره_طیبه» شب اول 📅 تهران - 20 اسفند 1394 ⌛ زمان: 53 دقیقه  📥🎵دانلود با کیفیت 80kb - حجم 30 مگابایت 👇 http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Hamayesh-JonbeshMasaf/GheyreRevayateAhd/fatemieh1394/www.masaf.ir-OstadAliAkbarRaefipour-fatemieh94-ShajareyeTayebeh-Oshagholhosein-94-12-20-sh1-80kb.mp3 📥🎵دانلود با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت 👇 http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Hamayesh-JonbeshMasaf/GheyreRevayateAhd/fatemieh1394/www.masaf.ir-OstadAliAkbarRaefipour-fatemieh94-ShajareyeTayebeh-Oshagholhosein-94-12-20-sh1-24kb.mp3 ____________ ✅ کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف. @masafiran @news_masaf


💾🔊 دانلود سخنرانی استاد رائفی پور

📝 «#شجره_طیبه» شب اول

📅 تهران - 20 اسفند 1394

⌛ زمان: 53 دقیقه 

📥🎵دانلود با کیفیت 80kb - حجم 30 مگابایت 👇

http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Hamayesh-JonbeshMasaf/GheyreRevayateAhd/fatemieh1394/www.masaf.ir-OstadAliAkbarRaefipour-fatemieh94-ShajareyeTayebeh-Oshagholhosein-94-12-20-sh1-80kb.mp3

📥🎵دانلود با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت 👇

http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Hamayesh-JonbeshMasaf/GheyreRevayateAhd/fatemieh1394/www.masaf.ir-OstadAliAkbarRaefipour-fatemieh94-ShajareyeTayebeh-Oshagholhosein-94-12-20-sh1-24kb.mp3

____________

✅ کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف.

@masafiran
@news_masaf