💾🔊 دانلود سخنرانی استاد رائفی پور 📝 «#روایت_عهد 35: آندلوسیزه کردن ایران » 📅 تهران - 18 اردیبهشت 1393 ⌛️ زمان: 220 دقیقه 📥🎵دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 37 مگابایت 👇👇👇👇👇👇👇👇👇 @masafiran @news_masaf


💾🔊 دانلود سخنرانی استاد رائفی پور

📝 «#روایت_عهد 35: آندلوسیزه کردن ایران »

📅 تهران - 18 اردیبهشت 1393

⌛️ زمان: 220 دقیقه

📥🎵دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 37 مگابایت

👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@masafiran
@news_masaf