💾🔊 دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « اربعین 94 » 11 آذر 1394 - شبکه ولایت زمان: 31 دقیقه 📥🎥 دانلود تصویری با کیفیت بالا - حجم 546 مگابایت 👇 http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Iraq/arbain94/Arbaein-OstadRaefipoor-Velayat-tv-94-09-11-hdq.mp4 📥🎥 دانلود تصویری با کیفیت پایین - حجم 108 مگابایت 👇 http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Iraq/arbain94/Arbaein-OstadRaefipoor-Velayat-tv-94-09-11-mobq.mp4 📥🎵 دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 17 مگابایت 👇 http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Iraq/arbain94/www.masaf.ir-Arbaein-OstadRaefipoor-Velayat-tv-94-09-11-80kb.mp3 📥🎵 دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 5 مگابایت 👇 http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Iraq/arbain94/www.masaf.ir-Arbaein-OstadRaefipoor-Velayat-tv-94-09-11-24kb.mp3 __________ ✅ کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف @masafiran @news_masaf


💾🔊 دانلود سخنرانی استاد رائفی پور

« اربعین 94 »

11 آذر 1394 - شبکه ولایت

زمان: 31 دقیقه

📥🎥 دانلود تصویری با کیفیت بالا - حجم 546 مگابایت 👇

http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Iraq/arbain94/Arbaein-OstadRaefipoor-Velayat-tv-94-09-11-hdq.mp4

📥🎥 دانلود تصویری با کیفیت پایین - حجم 108 مگابایت 👇

http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Iraq/arbain94/Arbaein-OstadRaefipoor-Velayat-tv-94-09-11-mobq.mp4

📥🎵 دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 17 مگابایت 👇

http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Iraq/arbain94/www.masaf.ir-Arbaein-OstadRaefipoor-Velayat-tv-94-09-11-80kb.mp3

📥🎵 دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 5 مگابایت 👇

http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Iraq/arbain94/www.masaf.ir-Arbaein-OstadRaefipoor-Velayat-tv-94-09-11-24kb.mp3

__________

✅ کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف

@masafiran
@news_masaf