✅به تنها کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف بپیوندید. ____ ⬇کانال مصاف ایران @masafiran ⬇ کانال مصاف نیوز @news_masaf


✅به تنها کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف بپیوندید.
____
⬇کانال مصاف ایران
@masafiran 
⬇ کانال مصاف نیوز 
@news_masaf
✅به تنها کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف بپیوندید.
____
⬇کانال مصاف ایران
@masafiran
⬇ کانال مصاف نیوز
@news_masaf