✅به تنها کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف بپیوندید. ____ ⬇کانال مصاف نیوز @news_masaf ⬇ کانال مصاف ایران @masafiran


✅به تنها کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف بپیوندید.
____
⬇کانال مصاف نیوز 
@news_masaf 
⬇ کانال مصاف ایران 
@masafiran
✅به تنها کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف بپیوندید.
____
⬇کانال مصاف نیوز
@news_masaf
⬇ کانال مصاف ایران
@masafiran