🎨 پوستر شمرِ زمانه.. طراحی شده توسط واحد گرافیک مصاف -هدف از طراحی این پوستر نشان داردن فطرت پلید حاکمان سعودی و خاموش نشدن آتش خشم مسلمین از این جنایت بزرگ است- *انتشار این پوستر در فضاهای مجاز بلامانع است* التماس دعای فرج


🎨
پوستر شمرِ زمانه..
طراحی شده توسط واحد گرافیک مصاف

-هدف از طراحی این پوستر نشان داردن فطرت پلید حاکمان سعودی و خاموش نشدن آتش خشم مسلمین از این جنایت بزرگ است-

*انتشار این پوستر در فضاهای مجاز بلامانع است*
التماس دعای فرج