🔊 دانلود سخنرانی استاد رائفی پور 30مهر موضوع:از کربلا تا تهران تهران زمان: 01:11:00 12مگابایت http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Moharam1394/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-07-30-Tehran-AzTehranTaKarbala-24kbps.mp3 41 مگابایت http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Moharam1394/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-07-30-Tehran-AzTehranTaKarbala-80kbps.mp3 @masafiran @news_maasf


🔊
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور 30مهر
موضوع:از کربلا تا تهران
تهران
زمان: 01:11:00

12مگابایت
http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Moharam1394/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-07-30-Tehran-AzTehranTaKarbala-24kbps.mp3


41 مگابایت

http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Moharam1394/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-07-30-Tehran-AzTehranTaKarbala-80kbps.mp3


@masafiran
@news_maasf