🔅کتاب آخرین خورشید درباره حضرت مهدی (عج) هدیه به همکلاسیهای پسرم در کلاس اول نذر آقا صاحب الزمان. انشاالله که از همین اول راه در راه ایشان باشند. 💌بدون نام _ #تهران 🌐پویش بزرگ مردمی #مهرمهدوی @mehremahdavi


🔅کتاب آخرین خورشید درباره حضرت مهدی (عج) هدیه به همکلاسیهای پسرم در کلاس اول نذر آقا صاحب الزمان. انشاالله که از همین اول راه در راه ایشان باشند.

💌بدون نام _ #تهران

🌐پویش بزرگ مردمی #مهرمهدوی
@mehremahdavi
🔅کتاب آخرین خورشید درباره حضرت مهدی (عج) هدیه به همکلاسیهای پسرم در کلاس اول نذر آقا صاحب الزمان. انشاالله که از همین اول راه در راه ایشان باشند.

💌بدون نام _ #تهران

🌐پویش بزرگ مردمی #مهرمهدوی
@mehremahdavi