📥دانلود فایل تاکید مراجع بر برگزاری مراسم احیا شب نیمه شعبان👇 http://dl.masaf.ir/page/maraje.rar ⭕️برای اطلاعات بیشتر به کانال احیاء مهدوی مراجعه فرمایید.👇 @ehyamahdavi


📥دانلود فایل تاکید مراجع بر برگزاری مراسم احیا شب نیمه شعبان👇

http://dl.masaf.ir/page/maraje.rar

⭕️برای اطلاعات بیشتر به کانال احیاء مهدوی مراجعه فرمایید.👇
@ehyamahdavi