🔊 دانلود سخنرانی استاد رائفی پور روایت عهد 46 موضوع UFO و رائیلیسم(2) چهارشنبه 22 مهر 1394 -193دقیقه -33مگابایت http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Hamayesh-JonbeshMasaf/RevayateAhd/RevayateAhd-46/WwW.MaSaF.Ir-AHD46-24Kbps.mp3 110 مگابایت http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Hamayesh-JonbeshMasaf/RevayateAhd/RevayateAhd-46/WwW.MaSaF.Ir-AHD46-80Kbps.mp3 دانلود فایل های پخش شده در سالن 329 مگابایت http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Hamayesh-JonbeshMasaf/RevayateAhd/RevayateAhd-46/wwwmasaf.ir-FileAhd46.rar


🔊
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور روایت عهد 46
موضوع UFO و رائیلیسم(2)
چهارشنبه 22 مهر 1394

-193دقیقه

-33مگابایت
http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Hamayesh-JonbeshMasaf/RevayateAhd/RevayateAhd-46/WwW.MaSaF.Ir-AHD46-24Kbps.mp3

110 مگابایت
http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Hamayesh-JonbeshMasaf/RevayateAhd/RevayateAhd-46/WwW.MaSaF.Ir-AHD46-80Kbps.mp3


دانلود فایل های پخش شده در سالن
329 مگابایت

http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Hamayesh-JonbeshMasaf/RevayateAhd/RevayateAhd-46/wwwmasaf.ir-FileAhd46.rar