📢 بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی استاد رائفی پور هیئت فاطمیون موضوع: شیرخوارگان حسینی تاریخ : جمعه 24 مهر1394 ساعت شروع برنامه:8:30 صبح مکان: البرز ،کرج ،حصارک ،خیابان شهید رجایی ، نبش خیابان هیئت فاطمیون @masafiran


📢
بسم الله الرحمن الرحیم
سخنرانی استاد رائفی پور هیئت فاطمیون
موضوع: شیرخوارگان حسینی
تاریخ : جمعه 24 مهر1394
ساعت شروع برنامه:8:30 صبح
مکان: البرز ،کرج ،حصارک ،خیابان شهید رجایی ، نبش خیابان هیئت فاطمیون
@masafiran