🔊 پادکست زیبای تجلی ظهور موضوع : تجلی ظهور اربعیــــن تجّلی ظهـــــور است ... " ألا یا اهل العالم ! إن جدی الحسین قتلوه عطشانا " مدت:00:09:50 حجم:4.75 مگابایت @masafiran


🔊
پادکست زیبای تجلی ظهور
موضوع : تجلی ظهور
اربعیــــن تجّلی ظهـــــور است ...
" ألا یا اهل العالم ! إن جدی الحسین قتلوه عطشانا "
مدت:00:09:50
حجم:4.75 مگابایت
@masafiran