📢 بسم الله الرحمن الرحیم چهل و ششمین همایش از سلسله همایش‌های روایت عهد با همکاری شهرداری ناحیه 6 منطقه 12 ورود برای عموم آزاد می باشد. موضوع: UFOها و رائیلیسم 2 سخنران: استاد علی اکبر رائفی پور زمان: چهارشنبه 22 مهر 1394 ساعت شروع مراسم : 8:30 مکان: میدان بهارستان- خیابان مصطفی خمینی- خیابان علامه شیخ رضی ابتدای خیابان مردم- بنیاد فرهنگی رفاه نزدیکترین ایستگاه مترو: ایستگاه بهارستان @masafiran


📢
بسم الله الرحمن الرحیم
چهل و ششمین همایش از
سلسله همایش‌های روایت عهد
با همکاری شهرداری ناحیه 6 منطقه 12
ورود برای عموم آزاد می باشد.
موضوع: UFOها و رائیلیسم 2
سخنران: استاد علی اکبر رائفی پور
زمان: چهارشنبه 22 مهر 1394
ساعت شروع مراسم : 8:30
مکان: میدان بهارستان- خیابان مصطفی خمینی- خیابان علامه شیخ رضی
ابتدای خیابان مردم- بنیاد فرهنگی رفاه
نزدیکترین ایستگاه مترو: ایستگاه بهارستان
@masafiran