عربستان دفن حجاج گمنام را در گورهای جمعی آغاز کرد. مسئولان بعثه حج مصر خبر دادند که عربستان اجساد حجاجی را که هنوز شناسایی نشده‌اند در گورهای دست جمعی دفن می‌کند. به گزارش مصاف، با وجود اینکه هنوز برخی از قربانیان فاجعه ازدحام منا شناسایی نشده‌اند عربستان دفن دست کم 600 نفر در گورهای دست جمعی را آغاز کرده است. روزنامه مصری «الیوم السابع»، به نقل از مسئولان بعثه حج مصر در عربستان گزارش دادند که مسئولان سعودی روز دوشنبه (امروز) از مسئولان بعثه‌های مختلف حج خواسته که در مراسم دفن دست جمعی قربانیان شناسایی نشده حضور داشته باشند. عربستان در اقدامی عجیب ادعا کرده که اجساد قربانیان در حال فاسد شدن هستند و این کشور تصمیم دارد از آنها عکس برداری نکند و از بیم «انتشار بیماری‌های واگیردار» آنها را در گورهای دست جمعی بی نام و نشان دفن کند. با این وجود بعثه حج مصر اعلام کرده که نگرانی دولت عربستان نسبت به انتشار بیماری‌های واگیردار را درک می‌کند و تأکید کرده سرنوشت دست کم 120 زائر مصری مشخص نیست. از سوی دیگر با انتشار این خبر؛ واکنش‌های منفی زیادی به این اقدام عربستان صورت گرفته و کاربران عربی تأکید کرده‌اند که دولت عربستان با این اقدام تلاش می‌کند از بار مسئولیت پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیانی که هنوز شناسایی نشده‌اند شانه خالی کند. پیش از این گفته شده بود عربستان قرار است ضمن عکسبرداری و ثبت اثر انگشت اجساد شناسایی نشده به خانواده‌های حجاج این فرصت را بدهد که اعضای خانواده خود را در این حادثه شناسایی کنند اما به نظر می‌رسد دولت این کشور با تعلل در قرار دادن قربانیان این حادثه در سردخانه‌ها مدعی شده اجساد فاسد شده و قابل شناسایی نیست بنابر این در اقدامی عجولانه و بدون در نظر گرفتن احساسات خانواده‌های قربانیان آنها را در گورهای بی نام و نشان دفن خواهد کرد. در همین راستا برخی خانواده‌های مصری با شنیدن این خبر با تماس با سازمان حج این کشور نگرانی خود را نسبت به سرنوشت اعضای خانواده خود به مسئولان این کشور منتقل کرده و از این اقدام عربستان انتقاد کرده‌اند.


عربستان دفن حجاج گمنام را در گورهای جمعی آغاز کرد.

مسئولان بعثه حج مصر خبر دادند که عربستان اجساد حجاجی را که هنوز شناسایی نشده‌اند در گورهای دست جمعی دفن می‌کند.

به گزارش مصاف، با وجود اینکه هنوز برخی از قربانیان فاجعه ازدحام منا شناسایی نشده‌اند عربستان دفن دست کم 600 نفر در گورهای دست جمعی را آغاز کرده است.

روزنامه مصری «الیوم السابع»، به نقل از مسئولان بعثه حج مصر در عربستان گزارش دادند که مسئولان سعودی روز دوشنبه (امروز) از مسئولان بعثه‌های مختلف حج خواسته که در مراسم دفن دست جمعی قربانیان شناسایی نشده حضور داشته باشند.

عربستان در اقدامی عجیب ادعا کرده که اجساد قربانیان در حال فاسد شدن هستند و این کشور تصمیم دارد از آنها عکس برداری نکند و از بیم «انتشار بیماری‌های واگیردار» آنها را در گورهای دست جمعی بی نام و نشان دفن کند.

با این وجود بعثه حج مصر اعلام کرده که نگرانی دولت عربستان نسبت به انتشار بیماری‌های واگیردار را درک می‌کند و تأکید کرده سرنوشت دست کم 120 زائر مصری مشخص نیست.

از سوی دیگر با انتشار این خبر؛ واکنش‌های منفی زیادی به این اقدام عربستان صورت گرفته و کاربران عربی تأکید کرده‌اند که دولت عربستان با این اقدام تلاش می‌کند از بار مسئولیت پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیانی که هنوز شناسایی نشده‌اند شانه خالی کند.

پیش از این گفته شده بود عربستان قرار است ضمن عکسبرداری و ثبت اثر انگشت اجساد شناسایی نشده به خانواده‌های حجاج این فرصت را بدهد که اعضای خانواده خود را در این حادثه شناسایی کنند اما به نظر می‌رسد دولت این کشور با تعلل در قرار دادن قربانیان این حادثه در سردخانه‌ها مدعی شده اجساد فاسد شده و قابل شناسایی نیست بنابر این در اقدامی عجولانه و بدون در نظر گرفتن احساسات خانواده‌های قربانیان آنها را در گورهای بی نام و نشان دفن خواهد کرد.

در همین راستا برخی خانواده‌های مصری با شنیدن این خبر با تماس با سازمان حج این کشور نگرانی خود را نسبت به سرنوشت اعضای خانواده خود به مسئولان این کشور منتقل کرده و از این اقدام عربستان انتقاد کرده‌اند.